Instituția Publică Servicii de Asistență Subiecților Violenței în Familie subdiviziunea Centrul de Asistență și Consiliere pentru Victimile Violenței în Familie Ariadna anunță concurs de angajare pentru poziția de Psiholog.

Distribuie prietenilor:


Scopul postului: titularul postului asigură realizarea psihodiagnosticului, reabilitării și promovarea serviciile psihologice adresate victimelor violenţei în familie. 

Sarcinile de bază:

 • Participă alături de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare la toate etapele de instruire a cazului începînd de la selecția beneficiarelor pe baza evaluării inițiale pîna la post-monitorizare;
 • Este responsabil pentru evaluarea psihologică inițială și priodică a beneficiarelor și efectuarea rapoartelor de evaluare psihologică;
 • Întocmeşte cu ajutorul instrumentelor de specialitate, Profilul psihologic al fiecărui beneficiar în următoarea structură:
 1. a) Comportamentul afectiv – emoţional
 2. b) Comportamentul cognitiv
 3. c) Comportamentul social – adaptativ
 4. d) Abilităţi , interese , aptitudini
 5. e) Necesităţi speciale / Recomandări
 6. f) Concluzii asupra profilului psihologic

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

Studii superioare în domeniul psihologic / psihopedagogic;

Cunoaşterea limbilor română şi rusă, (engleza constituie un avantaj);
Capacitate de comunicare și dezvoltare de relații personale cu beneficiarii;

Abilități excelente de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel), abilități excelente de utilizare a Internetului.

Abilități excelente de interacţiune şi comunicare;

Responsabilitate și punctualitate;

Abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termini restrânși de timp;

 Experiența de muncă nu este obligatorie.

Dosarul de concurs cuprinde:

 1. a) Cerere de participare la concurs în forma liberă;
 2. b) Copia buletinului de identitate;
 3. c) Copiile diplomelor de studiişi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. d) CV tip Europass;

Persoanele interesate pot depune dosarul cu mențiunea “Psiholog”  : 

Personal :la adresa or. Drochia, str.Nicolae Testemițanu 2/3

Prin poştă:la adresa or. Drochia, str.  Nicolae Testemițanu 2/3

Sau prin e-mail: paveltuvacov@yahoo.com și simionsirbu@yahoo.com 

Persoana de contact:Tuvacov Pavel

Telefon +373 069608041

În celmult 5 zile  de la expirarea termenului pentru depunere a documentelor, comisia de concurs va examina dosarele candidaţilor şi va lua decizia cu privire la admiterealor la interviu.

Interviul va avealoc în cel mult 5 zile de la data pre-selectării, iar persoanele vor fi anunțate prin e-mail sau la telefon.

Persoanele care nu v-or fi pre-selectate nu v-or fi anunțate.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 14 iunie 2020

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet