Anunț de selectare a unui expert/companii pentru elaborarea regulamentului-intern privind cheltuielile de deplasare și cheltuielile aferente activităților de serviciu

Distribuie prietenilor:


Termeni de referință pentru selectarea unui expert/companii în vederea elaborării regulamentului-intern privind cheltuielile de deplasare și cheltuielile aferente activităților de serviciu (ONG)

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Limbile solicitate: română

Termen limită de aplicare: 15 mai 2020

Filiala Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED MD) este o organizație ne-guvernamentală, non-profit, constituită și înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova în 2007. LED MD anunță un apel de participare în vederea selectării unui expert / companii în scopul elaborării regulamentului intern privind cheltuielile de deplasare și cheltuielile aferente activităților de serviciu.

Livrabile / Produse

Este preconizat elaborarea regulamentului-intern cu privire la cheltuielile de deplasare în țară și în străinătate și la cheltuielile aferente activităților de serviciu cu specificarea particularităților delegării și compensarea cheltuielilor pentru deplasarea în interes de serviciu a salariaților.

Documentul va fi elaborat în limba română, cu un conținut bine structurat, concis şi cu o logică clară. Volumul de bază nu trebuie să depășească 5-7 pagini, plus anexele, și ar trebui să includă următoarele secțiuni:

  • Cheltuieli deductibile și nedeductibile;
  • Condiții de decontare a diurnei, a cazării, și altor cheltuieli suportate;
  • Lista documentelor justificative (obligatorie);
  • Alte cheltuieli ce țin de activitatea de servici (e.g. folosirea autoturismului personal în interes de serviciu);
  • Contabilizarea cheltuielilor de deplasare.

LED MD va furniza executantului, la cerere, toate informațiile și materialele necesare pentru îndeplinirea sarcinii.

Principii privind executare a sarcinii

Documentul elaborat va respecta următoarele principii:

  • Va fi aliniat legislației Republicii Moldova (managementul financiar și contabilității în organizațiile necomerciale).
  • Va prevedea un volum minim / dozat de proceduri administrative pentru evitarea birocratismului în colectarea și emiterea nefondată a unui șir de documente pentru organizarea activităților în interes de serviciu.  

Procedura de aplicare și procesul de selecție

Experții sau companiile interesate trebuie să prezinte următoarele documente / informații în vederea demonstrării gradului de calificare al acestora:

  • CV, incluzând date privind experiența anterioară în executarea unor sarcini similare (e.g. dezvoltarea documentelor de uz intern privind managementul financiar, managementul resurselor umane, contabilitatea în organizațiile necomerciale); exemplu de document de politică sau orice alt document de lucru similar elaborat.
  • Oferta financiară (în lei moldovenești) - cu specificarea unui preț fix total pentru executarea sarcinii propuse.

Dosarul completat va fi expediat prin email la adresa: o.poverjuc@led.md. Termenul limită a depunerii dosarelor se încheie pe 15 mai 2020. 

* Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații adiționale ne puteți contacta la e-mail: info@led.md

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet