IREX Moldova - Consultant în mașini si utilaje de construcție/ mașini și utilaje pentru lucrări comunale

Distribuie prietenilor:


Titlul funcției: 

Consultant-Specialist Mașini și utilaje de construcție/mașini și utilaje pentru lucrări comunale 

Raportează către: Directorul de Program  

Locația: Chisinau, Moldova  

Durata estimată a contractării: aproximativ 5 zile, cu posibilitatea de prelungire și reînnoire  

Termenul limită pentru aplicare: 28 februarie 2020, ora 18:00 

Despre IREX:

IREX este o organizație independentă nonprofit dedicată construirii unei lumi mai juste, prospere și mai incluzive, prin împuternicirea tinerilor, cultivarea liderilor, consolidarea instituțiilor și extinderea accesului la o educație și informații de calitate. 

Descrierea proiectului: 

Comunitatea Mea (CM) este un program de 5 ani finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și administrat de IREX. Scopul programului este de a îmbunătăți capacitatea autorităților publice locale (APL), și capacitatea acestora de a lucra incluziv cu cetățenii și societatea civilă, de a crește veniturile, de a îmbunătăți practicile de gestionare financiară, de a construi controale și echilibre mai puternice între administrațiile centrale și locale și facilitarea parteneriatelor publice-private și cooperarea intermunicipală. 

Programul Comunitatea Mea are patru componente interdependente: 

 1. Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile municipale;
 2. Cetățeni implicați în mod semnificativ în guvernanța locală;
 3. Reformele politicii de descentralizare avansate; și
 4. Creșterea veniturilor deținute la nivel local și îmbunătățirea practicilor de gestionare financiară.

Activitățile componentei 1 includ evaluarea competitivă și procesul de selecție pentru APL pentru a primi asistență financiară și tehnică pentru proiectele de dezvoltare comunitară aferente serviciilor locale. 

Sumarul poziției:

IREX caută un specialist / consultant în mașini și utilaje de construcție/mașini și utilaje pentru lucrări comunale pentru a efectua independent o revizuire și o verificare a formularelor de aplicare pentru asistența financiară și tehnică din cadrul Programului CM pentru implementarea și gestionarea proiectelor de dezvoltare comunitară (PDC) în Moldova care implică achiziții de echipamente.  

El / ea va lucra îndeaproape cu echipa locală care constă dintr-un Specialist în Achiziții, un Manager de Construcții de Scară Mică și doi ingineri pentru a revizui formularele de aplicare care includ achiziționarea de mașini și utilaje de construcție/mașini și utilaje pentru lucrări comunale precum buldoexcavatoare, excavatoare, camioane pentru evacuarea deșeurilor etc. În funcție de complexitatea și numărul de proiecte de infrastructură locală finanțate, după necesitate va acorda un suport tehnic suplimentar echipei CM. 

Sarcini și responsabilități:

 • Examinarea necesităților beneficiarilor în echipamentul solicitat și scopul de lucru propus pentru echipamente conform formularelor de aplicare depuse de beneficiarii CM, includerea tipului și volumelor de lucrări necesare și oferirea recomandărilor despre cele mai bune soluții tehnice pentru a satisface necesitățile beneficiarului. 
 • Elaborarea specificațiilor tehnice pentru echipamentul care urmează să fie achiziționat, luând în considerare nevoile beneficiarului, posibilitățile tehnice, asigurând în același timp oportunități egale și corecte tuturor ofertanților potențiali.
 • Specificațiile tehnice trebuie să includă o descriere clară și precisă a cerințelor tehnice pentru echipamentele care urmează să fie achiziționate. În achizițiile competitive, o astfel de descriere nu trebuie să conțină caracteristici care restricționează în mod necorespunzător concurența. 
 • Descrierea poate include o mențiune despre natura calitativă a echipamentului care urmează să fie achiziționat și, atunci când este necesar, trebuie să stabilească acele caracteristici și standarde esențiale minime pe care trebuie să le conformeze pentru a satisface utilizarea prevăzută. 
 • Specificațiile detaliate ale produsului trebuie evitate. 
 • Unele dintre situațiile considerate restrictive ale concurenței includ, dar nu se limitează la: 

     (1) Plasarea cerințelor nerezonabile asupra firmelor pentru ca acestea să se califice pentru a face afaceri; 

(2) Solicitarea unei experiențe și obligațiuni excesive; 

(3) Practici de prețuri necompetitive între firme sau între companii afiliate; 

(4) Contracte necompetitive pentru consultanți care sunt contractați în baza contractelor de onorariu; 

(5) Conflict de interese organizațional; 

(6) Precizarea doar a unui „brand” de produs în loc să permită oferirea unui produs „egal” și descrierea performanței sau a altor cerințe relevante ale achiziției; și 

(7) Orice acțiune arbitrară în procesul de achiziții. 

 • Efectuarea unei analize de piață pentru a identifica furnizorii potențiali ai acestui tip de echipament, pentru a estima prețurile echipamentelor în funcție de caracteristicile tehnice (cel puțin trei producători diferiți care propun echipamente similare care se potrivesc specificațiilor tehnice dezvoltate). Oferirea informațiilor despre fiabilitatea, calitatea, performanța, întreținerea și costurile de utilizare ale echipamentelor (inclusiv cerințele de mediu, perioada de garanție, programul de livrare, disponibilitatea pe piața locală, disponibilitatea pieselor de schimb la depozit, disponibilitatea serviciilor de deservire tehnică pe piața locală cu un personal adecvat de tehnicieni și ingineri de suport certificați, instruire la fața locului pentru utilizatori, accesorii). 
 • Elaborarea criteriilor de evaluare tehnică a ofertelor inclusiv un tabel de scoruri pentru procesul de evaluare tehnică. 

După necesitate:  

 • Oferirea asistenței Specialistului în Achiziții CM și personalului de program în probleme tehnice privind procesul de achiziții (de exemplu, asistarea la pregătirea documentației de licitație și participarea la evaluarea ofertelor, dacă este necesar). 
 • Oferirea răspunsurilor potențialilor ofertanți la întrebările apărute (dacă există) pe parcursul perioadei de clarificări, referitoare la specificațiile tehnice.  

Livrabile:

 • Efectuarea unei analize pe piață locală pentru echipamente. Prezentarea unui raport narativ pentru fiecare formular de aplicare la PDC revizuit care să conțină următoarele: 
 • Recomandări în scris pentru CM care indică dacă echipamentul solicitat corespunde și/ sau sugestii în alegerea unui alt echipament  corespunzător specificațiilor tehnice. 
 • În baza recomandărilor cu privire la echipament așa cum s-a menționat mai sus, prezentarea specificațiilor tehnice pentru echipamentele prevăzute în cadrul documentelor de licitație care acoperă nevoile beneficiarului și care asigură cea mai bună potrivire a așteptărilor de calitate și preț.  
 • Oferirea asistenței Specialistului de Achiziții CM și a personalului de program în  probleme tehnice privind procesul de achiziții: oferirea unui suport Specialistului de Achiziții CM în pregătirea documentelor de licitație, cum ar fi criteriile de evaluare și evaluarea ofertelor, conform necesităților. 

Notă: Livrabilele pot fi modificate în urma consultărilor; recomandări și modificări suplimentare ale livrabilelor pot fi efectuate pe parcursul realizării sarcinilor, după cum este necesar și discutat.  

Cadru organizațional: 

 • Pentru realizarea obiectivului dat, consultantul va lucra sub supravegherea directă a Directorului de Program CM. 

Inputs: 

 • Personalul de program va oferi consultantului informația și materialele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. 

  Conflictul de interese: 

 • Persoanele afiliate formal sau informal cu organizații sau companii care pot fi potențiali ofertanți pentru achiziționarea de echipamente prevăzute nu sunt eligibile pentru această consultanță. 
 • Pentru asigurarea obiectivă a performanței consultantului și pentru a elimina avantajul concurențial neloial, consultanții care elaborează sau revizuiesc specificații, cerințe, scopuri de lucru sau caietul de sarcini pentru licitație sau formulare de propuneri trebuie să fie excluși din participarea la astfel de achiziții. 

Confidențialitate: 

 • Materialele oferite consultanților și tot ce se referă la contractul de consultanță, livrabilele primite sunt considerate confidențiale, atât în ​​timpul cât și după oferirea serviciilor de consultanță. Încălcarea cerințelor de confidențialitate poate duce la rezilierea imediată a contractului. 

Educație: 

 • Diplomă de licență într-o disciplină inginerească precum construcții civile, construcții / planificări, arhitectură sau o disciplină similară; Certificarea profesională este binevenită.  

Experiență și abilități:

 • Experiență vastă (cel puțin 3 ani) în domeniul aferent echipamentelor (mașini și uttilaje de construcție/ mașini și utilaje pentru lucrări comunale).  
 • Experiență demonstrate în elaborarea specificațiilor tehnice pentru echipament (mașini și uttilaje de construcție/ mașini și utilaje pentru lucrări comunale).  
 • Experiență și cunoașterea principiilor de bază și a procedurilor aferente licitațiilor naționale și internaționale  
 • Experiență demonstrată în lucrul cu organizații naționale sau internaționale pentru sarcini similare 

Calități personale: 

 • Responsabilitate,multitasking,flexibilitate și punctualitate. 

Depunerea dosarului de participare: 

Dosarul de aplicare va include: 

 1. CV-ul care va demonstra experiența relevantă în domeniu 
 1. O scrisoare de intenție care să includă cerințele privind rata de consultanță 

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronica hr-md@irex.org cu subiectul „Consultant în mașini si utilaje de construcție/ mașini și utilaje pentru lucrări comunale”  

Termenul limită de depunere28 februarie 2020, 18:00

Selecția candidaților pentru interviu se va efectua continuu, conform aplicațiilor depuse.  

* IREX va contacta doar candidații selectați pentru interviu. 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet