Centrul Contact anunță concurs pentru selectarea unei companii media pentru producerea unui spot video

Distribuie prietenilor:


Centrul Contact solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru producerea unui spot video de recrutare a participanților la „Academia Liderului Comunitar”. Academia Liderului Comunitar are drept scop promovarea democrației participative și principiilor bunei guvernări la nivel local, prin formarea și consolidarea capacităților a 60 de lideri comunitari, lideri de opinie și activiști civici din centrul, nordul și sudul RM și este implementată de Contact, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundația Konrad Adenauer (KAS), în cadrul proiectului ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

Spotul video va reprezenta în manieră grafică sau video necesitatea înscrierei participanților la Academie și impactul pe care-l pot obține aceștia în dezvoltarea comunității lor.  

Persoana juridică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți. Spotul urmează a fi predat beneficiarului în variantă finală pe data de 29 februarie 2020.   

Cerințe față de Prestator:

Compania media selectată va asigura:

 1. Elaborarea scenariului, în colaborare cu echipa Contact. Ofertantul va prezenta mai multe concepte pentru scenariul spotului;
 1. Elaborarea spotului video cu elemente de grafică creativă, în limba română (+ subtitrare în rusă) cu durata de până la 45 secunde. Pentru elaborarea spotului urmează a fi utilizate tehnologii avansate și actuale de producție care vor fi descrise de ofertant în propunerea sa;
 1. Pregătirea a 3 fotografii-cover cu secvențele cheie din spot care urmează a fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului;
 2. Adaptarea spotului pentru cele mai uzuale formate solicitate de TV și radio;
 3. Predarea tuturor surselor aferente spotului.

Criteriile de selecție:

 • Experiența de realizare a spoturilor video (va constitui un avantaj experiența de realizare a spoturilor cu conținut social)
 • Oferta financiară
 • Termenele de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj);
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/ utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

 1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă );
 2. Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
 3. Conceptul general de realizare a produsului;
 4. Oferta financiară, care va include prețul pentru realizarea unui spot video de 45 secunde. Prețurile vor fi indicate în euro, cu aplicarea TVA la cota 0%. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în Euro. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
 1. Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 3 ani si portofoliul de clieți, cu specificarea experienței de producere a spoturilor cu  mesaje sociale (referințele vor fi înalt apreciate);
 2. Termenele de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus;
 3. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail info.ong.contact@gmail.com sau direct la sediul Contact (str. București 83, MD-2012, Chișinău) până pe 3 februarie 2020.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 233947 sau la adresa de e-mail: elena.nofit@gmail.com.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet