Agenția Proprietății Publice Anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de inspector superior, Serviciu managementul documentelor

Distribuie prietenilor:


Agenția Proprietății Publice

Anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de inspector superior, Serviciu managementul documentelor (Post de deservire tehnică ce asigură funcționarea autorității publice (pdtafap)

Scopul funcției: Asigurarea activității de expediere și recepționare a corespondenței de ieșire ca parte integrantă a ținerii lucrărilor de secretariat în cadrul Agenției Proprietății Publice.

 

Sarcinile de bază: Înregistrarea și evidența scrisorilor de ieșire din cadrul Agenției, inclusiv în sistemul e-management;

Recepționarea corespondenței parvenite;

Întocmirea notelor de serviciu  privind managementul documentelor;

Organizarea procesului de expediere a corespondenței la ieșire din cadrul Agenției

Abilități:

 1. de planificare, organizare şi coordonare a activităţilor specifice managementului documentelor;
 2. de analiză a datelor și lucru cu informaţia;
 3. de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 4. de comunicare eficientă (verbal şi în scris);
 5. de lucru în echipă.
 6. operare la calculator: Word, Excel, Internet;
 7. gestiune și operare componente perifericecomponentele periferice.

Condiţii de bază:

 1. posedă limba română/ limba rusă;
 2. studii medii / superioare;
 3. experiență în domeniul secretariat;
 4. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie. 

Documente necesare pentru prezentare:

 1. curriculum vitae;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 4. copia carnetului de muncă.

Depunerea dosarelor de participare:

 

office@app.gov.md sau la adresa: Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, Agenția Proprietății Publice.

 

Tel. de contact 022-23-38-24

                          022-21-35-95

Data limită de depunere a dosarelor - 05 februarie 2020.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet