Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” (Coaliția Națională) anunţă concurs pentru selectarea unui/unei Coordonatoare a Coaliției Naționale

Distribuie prietenilor:


Coaliția Națională „Viața fară Violență în Familie” este o rețea națională formată din  21 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activeză în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și copii și dezvoltă programe pentru agresori. Membrii Coaliției Naționale promovează și contribuie prin acțiuni de sensibilizare a publicului larg, advocacy, expertiză și monitorizare la îmbunătățirea cadrului normativ conform standardelor internaționale, în particular a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței domestice (Convenția de la Istanbul) și la elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a legislației.  

Termenii de referință sunt publicați de către AO ”Artemida” care asigură managemtnul financiar și operațional al Coaliției Naționale în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021.

AO ”Artemida” este o organizație non-guvernamentală cu misiunea de a preveni și combate violența față de femei și violența în familie prin acordarea serviciilor de suport femeilor victime și copiilor acestora, dezvoltarea și implimentarea programelor de asistență și consiliere a agresorilor familiali, precum și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie despre fenomenul violenței în familie și combaterea acestuia. AO ”Artemdia” gestionează Centrul pentru asistența și reabilitarea vicimelor violenței și Centrul de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali, amplasate în or. Drochia.

 

Responsabilități pentru coordonatoare:

Coordonare:

 • asigură buna coordonare şi implimentarea activităților Coaliției Naționale;
 • identifică necesităţile de personal, consultanţi naţionali si internaționali şi contribuie la selectarea acestora;
 • corodonează activitatea grupurilor de lucru permanente şi ad-hoc, asigură informarea membrilor referitor la activitatea acestora;
 • coordonează procesul de selectare și subgrantare a organizațiilor membre ale Coaliţiei Naţionale, beneficiare a Programului de granturi mici,
 • asigură identificarea şi evaluarea necesităților Coaliţiei şi a organizațiilor membre şi planifică activităţi în baza necesităților identificate;
 • coordonează și asigură colectarea datelor statistice, datelor relevante pentru advoacz sau buna desfăşurare a activităţior;
 • facilitiează, dezvoltă şi contribuie la iniţiativele de advocacy a Coaliţiei;
 • menţine şi dezvoltă parteneriatele cu organizații non-guvernamentale, rețele și coalții naționale și internaționale, autorități publice, mass-media, parteneri de dezvoltare;
 • asigură monitorizarea implimentării şi evaluarea impactului activităţii Coaliţiei.
 • elaborează rapoartele de activitate şi planurile anuale şi le preyintă Consiliului de Administrare şi Adunării Generale.

Comunicare și vizibilitate:

 • asigură comunicarea internă, discuții și răspuns dintre membrii Coaliţiei Naționale;
 • asigură şi contribuie la gestionare conflictelor de interese, conflictelor de comunicare;
 • reprezintă Coaliția Națională în mediul extern și asigură comunicarea cu persoanele şi organizaţiile externe;
 • promovează imaginea, misiunea și valorile Coaliției Naționale;
 • coordonează implementarea Planului de comunicare al Coaliției.

Expertiză:

 • analizează şi sintetizizează datele colectate și formulează recomandări/concluzii;
 • coordonează, contribuie și elaborează documente interne (i.e. planurilor strategice, regulamente de activitate, planuri de lucru și rapoarte de activitate, modele de rapoarte, formulare de colectare a datelor, chestionare de autoevaluare, termeni de referință, contracte, etc.);
 • coordonează și contribuie la elaborarea propunerilor de proiecte pentru finanţarea Coaliției Naționale;
 • coordonează și contribuie la elaborarea documentelor externe (proiecte de lege, declarații, avize, rapoarte, etc);

 

Gestiune/management financiar

 • organizează și coordonează procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului;
 • asigură gestiunea financiară a bugetului Coaliţiei;
 • contribuie la identificarea surselor alternative de finanţare a activităţilor Coaliţiei;
 • contribuie la elaborarea rapoartelor financiare şi raportează Consiliului de Administrare şi Adunării Generaleă.

 

Termeni de contractare: Candidata va fi contractat/ă full time pe perioada de 14 luni, cu posibilitate de extindere.

Cerințe obligatorii  pentru aplicantă:

 • studii superioare în domeniul dreptului, științe sociale/politice/economice sau alte domenii conexe;
 • experienţă  minim de 3 ani în domeniul coordonării implimentării programelor și proiectelor din cadrul organizațiilor non-guvernamentale, inclusiv managemnt financiar;
 • experiență relevantă în elaborarea studiilor, rapoartelor, planurilor strategice și propunerilor de proiecte conform managementului bazat pe rezultate;
 • cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze la un nivel avansat;
 • cunoaşterea contextului societăţii civile, drepturilor omului, drepturilor femeilor şi egalităţii de gen în Republica Moldova, la nivel regional şi internaţional;
 • experienţă de elaborare şi promovare a iniţiativelor de advocacy, de comunicare şi interacţiune cu diverşi reprezentanţi ai societăţii şi autorităţilor;
 • disponibilitatea de a se deplasa în afara Chișinăului, în localitățile unde sunt amplasate organizațiile membre;
 • experiență în dezvoltarea şi consolidarea organizaţiilor non-guvernamentale, în particular a organizaţiilor pentru femei;
 • abilităţi de leadrship, de lucru independent şi în echipă, inlcusiv în termeni restrânși de timp, la necesitate;
 • sensibilitate la conflicte şi medii conflictuale;
 • deschidere, înţelegerea şi recunoaşterea diferenţelor, flexibilitate.

 

Va constitui un avantaj:

 • formări în domeniul studiilor de gen, prevenirii şi combaterii violenţei faţă de femei şi violenţei domestice;
 • experienţă de lucru în cadrul reţelelor, coaliţiilor în domeniul egalităţii de gen, prevenirii şi combaterii violenţei faţă de femei;
 • abilități excelente de comunicare, inclusiv cu femei și copii, victime ale violenței, persoane social-vulnerabile, persoane în etate, alte grupuri marginalizate;
 • experienţă de colectare de fonduri;
 • experienţa de formatoare în domeniul egalităţii de gen, prevenirii şi combaterii violenţei faţă de femei şi violenţei domestice pentru diverse grupuri;
 • publicaţii, articole în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei faţă de femei şi violenţei domestice.

Procedura de aplicare:

Data limită de prezentare a dosarului este 28 ianuarie 2020.

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare care va conține:

 • CV-ul actualizat în limba română sau engleză;
 • Scrisoare de intenție în limba română sau engleză;

Dosarul de aplicare va fi evaluat de Comisia de selectare care în termen de 5 zile, va pre-selecta persoanele pentru interviu.

Interviul va avea loc în cel mult 5 zile de la data preselectării, iar persoanele vor fi anunțate prin email sau telefon.

Persoanele care nu au fost pre-selectate nu vor fi anunțate.

 

Dosarul de angajare urmează a fi expediat prin email la adresele: secretariat.coalitie@gmail.com și paveltuvacov@yahoo.com cu mențiunea “coordonatoare pentru Coaliţia Naţională”


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet