Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” (Coaliția Națională) anunţă concurs de oferte pentru selectarea unui/unei ofițer/e în domeniul comunicării și relațiilor cu publicul

Distribuie prietenilor:


Coaliția Națională „Viața fară Violență în Familie” este o rețea națională formată din  21 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activeză în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și copii și dezvoltă programe pentru agresori. Membrii Coaliției Naționale promovează și contribuie prin acțiuni de sensibilizare a publicului larg, advocacy, expertiză și monitorizare la îmbunătățirea cadrului normativ conform standardelor internaționale, în particular a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței domestice (Convenția de la Istanbul) și la elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a legislației.  

Termenii de referință sunt publicați de către AO ”Artemida” care asigură managemtnul financiar și operațional al Coaliției Naționale în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021.

AO ”Artemida” este o organizație non-guvernamentală cu misiunea de a preveni și combate violența față de femei și violența în familie prin acordarea serviciilor de suport femeilor victime și copiilor acestora, dezvoltarea și implimentarea programelor de asistență și consiliere a agresorilor familiali, precum și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie despre fenomenul violenței în familie și combaterea acestuia. AO ”Artemdia” gestionează Centrul pentru asistența și reabilitarea vicimelor violenței și Centrul de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali, amplasate în or. Drochia.

 

Responsabilități:

Ofițera comunicare și relații cu publicul va avea următoarele responsabilități:

 • Asigură vizibilitatea Coaliției Naționale în mediul online și offline;
 • Menține și dezvoltă platformele de comunicare a Coaliției Naționale (pagina web, pagina facebook, etc.);
 • Menține și dezvoltă relațiile și parteneriatele cu reprezentanții mass-media;
 • Crează și menține lista de contacte a reprezentanților mass-media;
 • Elaborează și implimentează Planul de comunicare a Coaliției Naționale;
 • Participă și contribuie la elaborarea Planului Strategic, planurilor și rapoartelor anuale, materialelor informative despre Coaliția Națională și a organizațiile membre și/sau istorii umane, etc.;
 • Participă și contribuie la evenimentele și activitățile organizate de Coaliția Națonală la internațional, național și regional;
 • Participă și contribuie la evaluarea activității Coaliției Naționale, componenta de vizibilitate și comunicare cu publicul;
 • Oferă suport organizațiilor membre, organizațiilor partenere la activități ce țin de comunicare, vizibilitate și relații cu publicul;
 • Oferă suport organizațiilor membre la elaborarea platfomelor de comunicare proprii, elaborarea materialelor de vizibilitate și comunicare;
 • Elaborează componentele relevante cu privire la comunicare și vizibilitate pentru propunerile de proiect ale Coaliției Naționale;
 • Monitorizează mass-media privind reflectarea activităților Coaliției Naționale și a cazurilor de violență în familie și violența față de femei și sintetizează informația;
 • Sesizează autoritățile competente în cazul încălcărilor legislației  și a Codului deontologic de către sursele mass media;
 • Participă și contribuie la alte activități relevante pentru Coaliția Națională care se încadrează în responsabilitățile de serviciu.

Termeni de contractare: Candidata va fi contractat/ă full time pe perioada de 14 luni, cu posibilitate de extindere.

Cerințe obligatorii  pentru aplicantă:

 • studii superioare în jurnalism, comunicare, științe politice sau alte domenii relevante;
 • abilități excelente de comunicare, inclusiv cu femei și copii, victime ale violenței, persoane social-vulnerabile, persoane în etate, alte grupuri marginalizate;
 • disponibilitatea de a se deplasa în afara Chișinăului, în localitățile unde sunt amplasate organizațiile membre;
 • experiență de minim doi ani în domeniul comunicării şi o cunoaștere bună a relațiilor cu publicul în Republica Moldova;
 • cunoașterea mediului online, tendințelor noi de dezvoltare și a instrumentelor inovatoare de promovare a unor subiecte sociale;
 • cunoştinţe şi abilităţi de gestionare a paginilor web şi a conturilor din reţele sociale;
 • abilităţi de lucru independent şi în echipă, inlcusiv în termeni restrânși de timp, la necesitate
 • cunoașterea la perfecție a limbei române;

 

Va constitui un avantaj:

 • cunoașterea soft-urilor specializate de editare a imaginilor/video/grafice/publicații;
 • contribuția la elaborarea materialelor de vizibilitate, activități de fundraising, în particular în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței domestice;
 • cunoașterea avansată a limbei ruse și engleze;
 • experiență la elaborarea politicilor de comunicare și advocacy, politicilor de protecție a datelor cu caracter personal și de lucru cu persoanele discriminate și social vulnerabile;
 • experiență de lucru cu organizații neguvernamentale și organizații internaționale, în particular cu organizațiile din domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței domestice.

Procedura de aplicare:

Data limită de prezentare a dosarului este 28 ianuarie 2020.

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare care va conține:

 • CV-ul actualizat în limba română sau engleză;
 • Scrisoare de intenție în limba română sau engleză;

Dosarul de aplicare va fi evaluat de Comisia de selectare care în termen de 5 zile, va pre-selecta persoanele pentru interviu.

Interviul va avea loc în cel mult 5 zile de la data preselectării, iar persoanele vor fi anunțate prin email sau telefon.

Persoanele care nu au fost pre-selectate nu vor fi anunțate.

 

Dosarul de angajare urmează a fi expediat prin email la adresele: secretariat.coalitie@gmail.com și paveltuvacov@yahoo.com cu mențiunea “Ofițeră comunicare și relații cu publicul”


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet