Anunț de selectare a experților în managementul apei sau a deșeurilorDenumirea funcției: Expert în managementul apei sau a deșeurilor.

Perioda angajării:  01.02.2020 – 15.07.2020.

Durata angajării: 2 zile (16 ore) per Lot.

Tipul contractului: contract individual de acordarea serviciilor.

Limba de lucru: româna.

Teritoriu de intervenții: Sub-bazinul hidrografic Lăpușna.

Termenul limită de aplicare: 27 ianuarie 2020.

AO „EcoContact” ce implementează proiectul „Revitalizarea Lăpușnei”, în parteneriat cu organizația Pro Dezvoltare Rurală, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare, Agenției Austriece de Dezvoltare, prin intermediul Acordului de implementare a proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și Sanitație din Republica Moldova (faza 1) – SDS ADA”, anunță concurs pentru selectarea unui consultant cu expertiză în managementul apei sau a deșeurilor.

Acest anunț constă din 2 Loturi:

Lot 1: Expert în domeniul hidrologiei;

Lot 2: Expert în domeniul gestionării deșeurilor municipale.

Scopul și responsabilitățile:

Scopul general a acestor funcții este organizarea și derularea atelierelor de lucru (un atelier per Lot) în domeniul reglementării gestionării bazinele acvatice și deșeurilor municipale pentru membrii comitetului a sub-bazinului hidrografic Lăpușna în cadrul proiectului „Revitalizarea Lăpușnei”.

Transportul, masa și echipamentul pentru derularea evenimentului va fi asigurat de organizatori.

Oferirea consultațiilor reprezentanților APL, întreprinderilor municipale de salubrizare (după caz) și arendașilor lacurilor de acumulare privind elaborarea regulamentului de exploatare a lacurilor/iazurilor (după caz) va oferi posibilitatea de extindere duratei angajării.

Expertul va fi responsabil de:

 • Elaborarea programelor de instruire pentru fiecare atelier (5 ore);
 • Derularea atelierului de lucru conform tematicii din Lot (6 ore);
 • Elaborarea raportului pentru eveniment conform tematicii din Lot (5 ore).

Livrabile:

 • Raportul pentru eveniment.
 • Materiale informative.
 • Model de regulament adaptat (după caz).
 • Prezentare ppt.

Experiență și calificare solicitată:

Calificarea academică:

 • Cel puțin master/licențiat în științele hidrologice, științe ecologice, științe juridice sau alte științe relevante.

Experiență:

 • Activitate în domeniul managementul apei sau a deșeurilor (cel puțin 5 ani);
 • Organizarea și derularea evenimentelor de instruire (cel puțin 5);
 • De lucru și posedarea programelor/soft MS Word, Excel, Power Point etc.;
 • În cercetare științifică în cadrul institutelor de cercetare/monitorizare din domeniu constituie un avantaj.
 • Publicații, referințe, colaborare în cadrul altor proiecte, etc.

Competențe:

 • O bună cunoaștere a limbii române;
 • Abilități excelente de comunicare și instruire;
 • Abilitatea dovedită de a dezvolta relații de lucru eficiente cu reprezentații APL-urilor, ONG-uri și partenerii de dezvoltare;
 • Abilități interpersonale puternice, abilități de comunicare și diplomatice, capacitate de a lucra în echipă
 • Abilitatea de a analiza, planifica, comunica eficient oral și în scris, redacta raport, rezolva probleme;

Experții eligibili sunt invitați să depună dosarul de participare ce va conține:

 • CV-ul actualizat;
 • Oferta de preț (valoarea brut-brut);

Termenul limită de depunere a candidaturii: 27 ianuarie 2020, ora 16:00. Dosarele trebuie trimise la adresa: procurari@ecocontact.md cu subiectul: „Lot 1: Expert în hidrologie” sau „Lot 2: Expert în managementul deșeurilor”.

Author: Ion M.


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet