Anunț de selectare a expertului tehnic în plantări

Denumirea funcției: Expert tehnic în plantări.

Durata angajării:  01.02.2020 – 30.06.2020.

Tipul contractului: contract individual de acordarea serviciilor.

Limba de lucru: româna.

Teritoriu de intervenții: Sub-bazinul hidrografic Lăpușna.

Termenul limită de aplicare: 27 ianuarie 2020.

AO „EcoContact” ce implementează proiectul „Revitalizarea Lăpușnei”, în parteneriat cu organizația Pro Dezvoltare Rurală, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare, Agenției Austriece de Dezvoltare, prin intermediul Acordului de implementare a proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și Sanitație din Republica Moldova (faza 1) – SDC ADA”, anunță concurs pentru selectarea unui consultant cu expertiză în plantări.

Scopul și responsabilitățile:

Scopul general a acestei funcții este coordonarea și monitorizarea activităților de plantare a 4 ha de terenuri degradate, perdelele forestiere și fâșii de protecție în sub-bazinul hidrografic Lăpușna în cadrul proiectului „Revitalizarea Lăpușnei”.

Expertul tehnic va fi responsabil de:

 • Inventarierea porțiunilor de râu vulnerabile/colmatate (în teren) și elaborarea schițelor (imprimate și digitale);
 • Cartografierea plantărilor fâșiilor riverane de protecție;
 • Cartografierea terenurilor degradate cu destinație de plantare;
 • Elaborarea planului de acțiuni de împădurire pentru primul an și pentru următorii trei ani;
 • Elaborarea tehnologiei de lucru și compoziției de împădurire;
 • Elaborarea devizului de cheltuieli de plantare și îngrijirea culturilor în primul an;
 • Colaborarea cu inginerii cadastrali a APL-urilor din regiune;
 • Colaborarea cu entitățile teritoriale pentru silvicultură și monitorizarea plantărilor la nivel local;
 • Elaborarea raportului a plantărilor a terenurilor selectate.

Livrabile:

 • Harta porțiunilor de râu vulnerabile/colmatate;
 • Schița plantărilor fâșiilor riverane de protecție și terenuri degradate;
 • Tabelele tehnologiei de lucru și compoziției de împădurire;
 • Devizul de cheltuieli de plantare și îngrijirea culturilor în primul an;
 • Planul de acțiuni de împădurire pentru primul an și pentru următorii trei ani;
 • Raport a plantărilor.

Experiență și calificare solicitată:

Calificarea academică:

 • Master/licențiat în științele silvice, științe agricole sau alte științe relevante.

Experiență:

 • cel puțin un proiect tehnic de înființare și plantare a pădurilor/perdelelor forestiere;
 • de lucru și posedarea echipamentului GPS;
 • de lucru și posedarea programelor/soft de cartografiere, MS Word, Excel etc.;
 • în cercetare științifică în cadrul institutelor de cercetare din domeniu constituie un avantaj.
 • Publicații, referințe, colaborare în cadrul altor proiecte, etc.

Competențe:

 • O bună cunoaștere a limbii române;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Abilitatea dovedită de a dezvolta relații de lucru eficiente cu reprezentații APL-urilor, ONG-uri și partenerii de dezvoltare;
 • Abilități interpersonale puternice, abilități de comunicare și diplomatice, capacitate de a lucra în echipă
 • Abilitatea de a analiza, planifica, comunica eficient oral și în scris, redacta raport, rezolvă probleme;

Experții eligibili sunt invitați să depună dosarul de participare ce va conține:

 • CV-ul actualizat;
 • Oferta de preț (valoarea brut-brut cu toate costurile incluse);

Termenul limită de depunere a candidaturii: 27 ianuarie 2020, ora 16:00. Dosarele trebuie trimise la adresa: procurari@ecocontact.md cu subiectul: „Expert tehnic în plantări”.

Author: Ion M.


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet