Angajare consultant juridic

Distribuie prietenilor:


Servicii de consultanță juridică pentru analiza cadrului legislativ și normativ privind asigurarea persoanelor cu dizabilități cu fotolii rulante

 

Serviciile vor fi prestate în cadrul proiectului ”Dezvoltarea unui mediu informat privind accesul persoanelor cu dizabilități la tehnologiile asistive de calitate (fotolii rulante) pentru a asigura un mod de viață sănătos, independent și fără discriminare”, finanțat din sursele Foreign Commonwealth Office (Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova), implementat de A.O. Forumul de Studii Interdisciplinare PLURAL, în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și UK Social Enterprise în perioada septembrie – decembrie 2019. 

Scopul proiectului este de a consolida eforturile autorităților publice și organizațiilor societății civile pentru dezvoltarea mecanismelor naționale de asigurare a persoanelor  cu dizabilității cu fotolii rulante;

În acest sens vor fi organizate următoarele acțiuni:

 • Stabilirea și organizarea activităților de advocacy la nivel național de către grupul consultativ format din persoane cu dizabilități și reprezentanți organizațiilor societății civile din domeniu pentru asigurarea cu echipamente asistive (fotolii rulante) a persoanelor cu dizabilități din Republica  Moldova;
 • Organizarea ședințelor lucru a managementului proiectului cu reprezentanții autorităților publice centrale și instituțiile responsabile cu scopul identificării soluțiilor și mecanismelor optime pentru asigurarea persoanelor cu dizabilități cu fotolii rulante;
 • Analiza cadrului legal și normativ, procedurilor și mecanismelor de achiziție și distribuire, privind asigurarea cu fotolii rulante a persoanelor cu dizabilități cu scopul identificării breșelor funcționale și elaborării recomandărilor pentru îmbunătățirea acestora;
 • Realizarea unor interviuri structurate (după un ghid de interviu elaborat în prealabil de echipa de cercetare) cu câțiva angajați ai Centrului Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare (CREPOR) și cu „Societatea invalizilor” (director: Mihai Mărgineanu) în vederea identificării breșelor funcționale și elaborării recomandărilor pentru îmbunătățirea acestora;
 • Contribuție la elaborare a Studiului național de evaluare a necesităților de fotolii rulante pentru persoane cu dizabilități precum și a procedurilor de distribuire, achiziționare și reparare pe întreg teritoriul al  Republicii Moldova.

În scopul implementării acțiunii 3 și 4, A.O. Forumul de Studii Interdisciplinare PLURAL va angaja un consultant juridic (persoana fizică sau juridică) care va  analiza cadrul legal și normativ privind asigurarea persoanelor cu dizabilități cu scaune rulante.

RESPONSABILITĂȚI/ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:

 

Responsabilități/activități

Perioada

Livrabile

Număr zile

1

Analiza documentelor legislative, normative și metodologice privind distribuirea fotoliilor rulante și elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a cadrului funcțional și a mecanismelor existente;

26-28.10.2019

Lista de documente;

Analiza documentelor și recomandările elaborate;

3

2

Realizarea interviurilor cu  reprezentanții autorităților,  instituțiilor responsabile, organizațiilor societății civile cu scopul colectării informației privind funcționarea sistemului de  distribuire a fotoliilor rulante, sistemului de reparare a acestora, etc,

30-31.10.2019

 

1.5

3

Suport tehnic autorităților publice și instituțiilor responsabile (Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”) în ajustarea procedurilor și mecanismelor cu scopul eficientizării și îmbunătățirii accesului  persoanelor cu dizabilități cu fotolii rulante;

01-07.11.2019

 

4

4

Participarea la ședințe de lucru cu autoritățile și instituțiile responsabile pentru prezentarea recomandărilor de îmbunătățire a cadrului normativ privind asigurarea persoanelor cu dizabilități cu scaune rulante;

10.11.2019- 20.12.2019

 

1

5

Elaborarea raportului de activitate

23.12.2019

·       Rapoarte post activități realizate

0.5

 

Formare, experiență profesională și abilități:

       Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniul juridic, studiile post-universitare vor constitui un avantaj;
 • Experiență profesională: 5 ani în domeniul jurisprudenței, preferabil experiență în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Competențe dovedite de cunoaștere și analiză a cadrului legislativ în vederea elaborării amendamentelor;
 • Experiența de lucru cu organizații neguvernamentale va constitui un avantaj;
 • Abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • Abilități bune de lucru în echipă.
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;

 

Perioada de contractare: octombrie-decembrie 2019. Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu echipa de implementare a proiectului.

Condiții de activitate: Pentru realizarea scopului și activităților menționate  consultantul juridic va activa în baza de contract prestare servicii, iar echipa de implementare a proiectului va facilita toate activitățile și va coordona cu consultantul termenii, produsele contractuale. Durată serviciilor de consultanță este 10 zile.

 

 DOSARUL DE APLICARE VA CONȚINE:

 1. CV-ul candidatului cu indicarea trei persoane de referință și prezentarea experienței relevante;
 2. Scrisoare de intenție;
 3. Oferta financiară (suma brută per zi și bugetul total estimat în MDL).

Candidații vor expedia dosarele la adresa de e-mail: petru.negura@gmail.com, cu o copie pe adresa aopdmoldova@gmail.com  cu tema mesajului "Servicii consultant juridic "

Telefon de contact: + 373 79222505

Termen limită pentru depunerea ofertelor – 23.10.2019.

Vor fi contactați doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet