Termen extins: Centrală electrică fotovoltaică (s. Socola)Termen extins: Centrală electrică fotovoltaică (s. Socola)

Anunț de lansare a Licitației Publice

Denumirea programului: „Sprijin de urgența pentru producătorii agricoli in contextul crizei socio-economice, climatice și energetice”

Denumirea proiectului: Răspunsul multidimensional la provocările emergente în materie de securitate umană

Autoritatea contractantă: AO Centrul European Pro-Europa în calitate de Administrator al Finanțării

AO Centrul European Pro-Europa anunță concurs de participare la procedura de licitație pentru procurarea serviciilor, lucrărilor și bunuri pentru proiectare, instalare și conectare la rețea a Centralei electrice fotovoltaice ”hibrid”.

Achiziția se realizează în cadrul proiectelor investiționale din cadrul Programului de asistenta financiară Răspunsul multidimensional la provocările emergente în materie de securitate umană, finanțat de Guvernul Japoniei și implementat de PNUD Moldova, prin intermediul Administratorilor Finanțării: Civitta International OU și AO Centrul European Pro-Europa.

Obiectul achiziției:

Nr.

Denumirea lotului

Locația

1

Centrala electrică fotovoltaică ”hibrid”

s. Socola,

r-l Șoldănești

Oferta de participare la concurs trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

  • Date generale despre companie;
  • Extrasul companiei;
  • Detalii despre produs / servicii conexe oferite;
  • Detalii despre experiența;
  • Oferta financiară, detalii specifice și standarde tehnice conform modelului de ofertă (anexa 1) și caietului de sarcini (anexa 2);
  • Termenii de livrare a produsului;
  • Certificate de calitate și conformitate corespunzătoare;
  • Detalii despre termenii de garanție pentru obiectul de achiziție.

Toate bunurile / servicii conexe trebuie să fie livrate la adresele beneficiarilor.

Toate mărfurile şi serviciile sunt scutite de TVA cu drept de deducere (conform Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele modificări şi completări).

Ofertele trebuie să fie transmise electronic la adresa de e-mail guseinov.igor@gmail.com înainte de 21 iunie 2024, ora 13:00, indicându-se în subiectul mesajului Ofertă pentru concurs.

Ofertele recepționate după data și ora limită comunicată vor fi respinse și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.

Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Informații suplimentare legate de procedura de achiziție pot fi obținute la următoarele date de contact:

Telefon: 068333646

e-mail: guseinov.igor@gmail.com

https://proeuropa.md/ru/tender/