Servicii de consultanță – webinare pe aspecte fiscale pentru rezidenții Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”Servicii de consultanță – webinare pe aspecte fiscale pentru rezidenții Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”

Moldova Innovation Technology Park (MITP) este un model unic și inovator de suport în dezvoltarea afacerilor IT și sporirea competitivității sectorului TIC, de practici și politici simplificate ce stimulează investițiile, cercetarea și inovarea digitală în Moldova. MITP a fost creat pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației, cercetării și inovării, bazată pe tehnologia informației în diverse domenii, activității didactice în domeniul tehnologiei informației, precum și crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea investițiilor autohtone și străine. MITP reunește astăzi peste 1.400 de antreprenori în domeniul tehnologiei și peste 19.000 de angajați, reprezentând 80-85% din întregul sector IT din Moldova în ceea ce privește vânzările, exporturile și locurile de muncă. Rezidenții MITP beneficiază de un stimulent fiscal special, plătind un impozit unic de 7% și având o conformitate simplificată fiscală și contabilă.

Una din prioritățile Administrației parcului este să dezvolte un ”Learning Center” dedicat regimului aplicabil rezidenților Parcului IT pe diferite teme de interes, având scopul de familiarizare a rezidenților MITP cu cerințele legislației și specificul aplicării regimului special de impozitare oferit de parc, precum și clarificarea unor aspecte fiscale și juridice relevante activității lor curente.

MITP este în căutarea unei persoane juridice/expert care va ține 5-10 webinare online cu durata între 1 - 2h fiecare, urmată de sesiunea de întrebări și răspunsuri aferente tematicii puse în discuție.

  • Denumire: Servicii de consultanță – webinare pe aspecte fiscale pentru rezidenții Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”
  • Perioada de prestare a serviciilor: septembrie – decembrie 2023
  • Denumire proiect: Webinare fiscale pentru rezidenții Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”
  • Beneficiar: Administrația Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” (MITP)
  • Termen limită pentru depunere: 6 septembrie 2023, ora 18.00.

Stimate ofertant potențial,

Administrația Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” (MITP) Vă invită să depuneți o Ofertă pentru achiziția Serviciilor de consultanță – webinare pe aspecte fiscale pentru rezidenții Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”. Detaliile cu privire la Oferta depusă sunt cuprinse în Termenii de referință, cu indicarea cerințelor tehnice și financiare ale propunerilor.

Orice solicitare de clarificări cu privire la această cerere de ofertă poate fi trimisă prin e-mail la adresa finance@mitp.md și viorica.jereghi@mitp.md până la data de 3 septembrie 2023 ora 18.00. Vom răspunde în scris (doar pe e-mail) la orice solicitare de clarificare primită înainte de termenul limită pentru clarificări, așa cum este indicat mai sus.

Solicitanții vor consulta Termenii de referință și vor expedia o Ofertă integrală la finance@mitp.md și viorica.jereghi@mitp.md până la 6 septembrie 2023, ora 18.00. Oferta urmează să conțină 2 documente separate:

1.       Oferta tehnică cu privire la descrierea serviciilor prestate, care să includă metodologia de realizare a proiectului în viziunea ofertantului, termenii de realizare, tematica webinarelor, viziunea și abordarea ofertantului în modul de prestare a serviciilor solicitate, precum și prezentarea / background-ul ofertantului, experiența în prestarea serviciilor similare. Oferta va conține actele confirmative în privința eligibilității Ofertantului (a se vedea Secțiunea VI Eligibilitatea și calificarea Ofertantului din Termenii de Referință).

2.       Oferta financiară (în lei moldovenești, cu și fără TVA) cu costuri per fiecare webinar și costul total al serviciilor.

Subiect email: Oferta_webinare fiscale MITP_[denumirea ofertantului].

Pentru a accesa Termenii de referință click aici.