CNPAC anunță concurs pentru procurarea tehnicii computerizate, conform listei și specificațiilor tehnice anexateCNPAC anunță concurs pentru procurarea tehnicii computerizate, conform listei și specificațiilor tehnice anexate

CONTEXT

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație non-guvernamentală care are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

În vederea realizării activității proiectelor actuale, CNPAC solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea următoarelor bunuri, cu specificațiile de mai jos:

Denumirea produsului

Specificații tehnice minime

Cantitate

Notebook

Ecran: 15.6″; ThinkPad E15 Gen 4,Tip procesor: Intel Core i7-1255U; Capacitate memorie: 16Gb Stocare: 512 Gb SSD; Sistem de Operare instalat

4

Mouse

Wireless Mouse M171, Optical, 3 buttons,

Ambidextrous, 1xAA

5

Căști cu  fir

Set căști+microfon, tip conexiune USB

4

Covoraș

Covoraș (350*250)

4

Suporturi notebook

Reglarea înălțimii minim de 4 poziții

5

Sistem de operare licențiat

Windows 11 Pro

4

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  • Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în importul și/sau comercializarea tehnicii computerizate, cu o experiență în domeniu de minim 2 ani.

  OFERTA DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE URMĂTOAREA INFORMAȚIE:

  • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Oferta financiară, prezentată în MDL, cu indicarea TVA;

Informație pentru ofertant: Oferta financiară urmează a fi prezentată în Lei MDL, la cota TVA 20 %.

Valabilitatea ofertei să fie minim 30 zile. Vor fi examinate doar ofertele complete care vor face o descriere specificațiilor tehnice pentru produsele solicitate.

Criterii de evaluare a ofertelor: Criteriul de atribuire va constitui cea mai ieftină și calitativă ofertă, care corespunde specificațiilor solicitate.

Ofertele trebuie să fie datate, semnate și ștampilate de compania ofertantă și expediate prin e-mail la office@cnpac.md, cu mențiunea „Tehnică IT” până la data de 09.06.2023, ora 18:00.

Persoană responsabilă: Mihalachi Nina

Tel: 0-22-75-88-06, 079880213.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată. Despre rezultatele concursului va fi notificată formal doar compania ofertantă câștigătoare.