HelpAge International selectează prestator servicii cazare, alimentare și arendă săli de instruireHelpAge International selectează prestator servicii cazare, alimentare și arendă săli de instruire

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos.

Lucrăm cu partenerii noștri pentru a ne asigura că oamenii de pretutindeni înțeleg cât de mult contribuie persoanele în vârstă la societate și că trebuie să se bucure de dreptul lor la asistență medicală, servicii sociale, securitate economică și fizică. Facem acest lucru susținând programe practice, dând voce persoanelor în vârstă și influențând politicile la nivel local, național și internațional.

În prezent HelpAge International implementează proiectul „Prevenirea violenței și asistență incluzivă pentru femeile în etate din Moldova” finanțat de UN Trust Fund, în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor în vârstă. Una dintre activitățile proiectului dat vizează instruirea a 150 de persoane (voluntari ai rețelei HelpAge).

În contextul celor expuse, HelpAge Internațional selectează un prestator de servicii de cazare, alimentare și arenda a 2 săli de instruire pentru o serie de instruiri planificate spre desfășurare în luna iulie 2023, preferabil în afara orașului Chișinău.

Serviciile de închiriere a sălilor de instruire, a serviciilor de cazare pentru participanți și a serviciilor de catering trebuie prezentate pentru o perioadă de 6 (șase) zile. Numărul de participanți total este de 150 persoane (2 grupuri de instruiri a câte 60 persoane per grup, câte 2 zile și 1 grup de instruire pentru 30 persoane, timp de 2 zile).

Ofertele urmează să conțină următoarele informații specifice:

Servicii de închiriere a unei săli de instruire:

 • Închirierea a 2 săli pentru organizarea instruirilor, cu capacitatea până la 40 persoane, în perioada 03 – 13 iulie 2023 - în total vor fi desfășurate 3 grupuri de instruire (2 grupuri de instruiri a câte 60 persoane per grup, câte 2 zile și 1 grup de instruire pentru 30 persoane, timp de 2 zile). Se poate admite o deviere de ±2 persoane;
 • Durata de instruire pentru un grup va fi de 2 zile;
 • Asigurarea conexiunii la internet;
 • Asigurarea spațiului de depozitare pentru desfășurarea instruirilor a echipamentelor și materialelor necesare aduse de organizator, în caz de necesitate;
 • Dotarea sălilor cu echipament tehnic: proiector, laptop, ecran și flipchart și mobilier: mese și scaune cu tapițerie moale;
 • Sălile de instruire să fie dotate cu aparat de aer condiționat de tip iarnă / vară și jaluzele/draperii.
 • Spațiul din sală trebuie să permită aranjarea meselor atât pentru prezentări, cât și pentru lucru în 2 și 3 grupuri.
 • Indicarea tarifului total pentru închirierea sălii pentru 1 zi și total pentru 6 zile.

 Servicii de cazare pentru participanți (specificați dacă micul dejun este inclus în prețul cazării):

 • Asigurarea cazării participanților pentru 1 noapte pentru fiecare grup de instruire, în camere duble şi triple cu paturi separate, cu duș, WC, chiuvetă, apă caldă, TV. Numărul estimat de persoane care vor necesita cazare per grup: 60 persoane în 2 grupuri și 30 persoane într-un grup, cu o posibilă deviere de ±2 persoane;
 • Indicarea tarifului pentru servicii de cazare pentru 1 persoană/zi şi total pentru 150 persoane.

Servicii de alimentare pentru participanți:

 • Asigurarea următoarelor servicii de alimentare pentru 150 persoane total cu o posibilă deviere de ±2 persoane pe durata instruirii a unui grup:
     

Tarif pentru servicii alimentare pentru 1 persoană

Tarif pentru servicii alimentare pentru 150 persoane

1

Prima zi de instruire

11:00 - pauză de cafea;

   

13:00 - masă de prânz;

   

16:00 - pauză de cafea;

   

19:00 – cina

   

Apa pentru participanți 0.5 l - 2 buc./participant/zi

   

Total prima zi

   

2.

A 2a zi de instruire

08:00 – mic dejun

   

11:00 - pauză de cafea;

   

13:30 - masă de prânz;

   

16:30 - pauză de cafea;

   

Apa pentru participanți 0.5 l - 2 buc./participant/zi

   

Total ziua 2a

   

Total servicii alimentare

   
 • Costul serviciilor trebuie indicat în lei moldovenești, separat pentru fiecare tip de serviciu.
 • Indicarea persoanei de contact din partea companiei în scopul discutării ulterioare a aspectelor organizatorice.

 Condiții de eligibilitate:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență în domeniul organizării evenimentelor de cel puțin 3 ani;
 • Reputație ireproșabilă;
 • Disponibilitatea infrastructurii de alimentare și sală de instruire la capacitatea solicitată.

 Cerințe pentru aplicare la concurs:

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

 • Oferta financiară, întocmită conform cerințelor specific menționate în anunț (semnată și ștampilată). Oferta financiară va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei;
 • Meniul propus separat pentru pauza de cafea, prânz și cină conform tabelului prezentat în anunț;
 • Autorizația de prestare a serviciilor solicitate.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

 • Disponibilitatea spațiului pentru organizarea evenimentului;
 • Oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 mai 2023, ora 15:00.

Doar compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Dosarul poate fi expediat în format electronic la adresa de e-mail officehelpage@gmail.com cu titlu „Concurs servicii cazare, alimentare și arendă săli de instruire iulie 2023” sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge International, Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, str. Str. Bănulescu -Bodoni 57/1, of. 431.

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 069989827, persoană de contact Nina Gutu.

Pentru mai multe detalii despre activitatea HelpAge vizitați www.helpage.md

și https://www.facebook.com/HelpAge-International-Moldova-1566466053606733/