HelpAge International anunță concurs de selectare a unei companii sau a unei persoane fizice ce va presta servicii de transport pasageriHelpAge International anunță concurs de selectare a unei companii sau a unei persoane fizice ce va presta servicii de transport pasageri

HelpAge International în Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților vârstnici, de a reduce sărăcia și discriminarea persoanelor vârstnice.

HelpAge International în Moldova, în cadrul Proiectului „Prevenirea violenței și asistență incluzivă pentru femeile în etate din Moldova” realizat cu suportul financiar al Fondului de Sprijin al Națiunilor Unite pentru Eliminarea Violenței față de Femei (UN Trust Fund) își propune să contracteze o companie sau persoană fizică, pentru asigurarea serviciilor de transport pasageri tur-retur din mun. Chișinău în 10 comunități ale Republicii Moldova, în perioada: mai 2023 -  iunie 2025. Deplasările vor avea loc în localitățile: Cazangic și Sărata Nouă (r-nul Leova), Sadaclia (r-nul Basarabeasca), Cărbuna (or. Ialoveni), Mereni (r-nul Anenii Noi), Țareuca (r-nul Rezina), Inești (r-nul Telenești), Pohoarna (r-nul Șoldănești), mun. Ungheni și or. Călărași.

În această perioadă vor fi câte 16 deplasări în fiecare localitate sus-menționată.

Oferta trebuie să includă:

 • Date generale ale ofertantului (denumirea companiei/ nume, prenume persoana, sau nume, prenume persoana fizică, telefonul de contact, adresa electronica și alte date relevante despre ofertant);
 • După caz, prezentarea certificatului de înregistrare a companiei/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Mijlocul sau mijloacele de transport propuse pentru prestarea serviciilor, inclusiv poze;
 • Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL per km (preț/ 1km);

Mijloc de transport pasageri: 1 unitate de transport pasageri (tur-retur) cu 4 locuri capacitate maximă. Graficul deplasărilor va fi agreat în colaborare cu HelpAge International.

Termenii și condițiile de activitate: Contract de prestări servicii semnat între părți.

Perioada de realizare a sarcinilor:  mai 2023 – iunie 2025.

 

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Persoană juridică/ fizică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiența profesională a ofertantului
 • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;

Procedura de aplicare:

Pentru participare la concurs, solicitantul va depune în format electronic următoarele:

 • Profilul companiei sau experiența persoanei fizice în prestarea serviciilor de transport (maxim 1 pagină);
 • În cazul companiei - copia certificatului de înregistrare a companiei/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Mijlocul sau mijloacele de transport propuse pentru prestarea serviciilor, inclusiv poze;
 • Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL per km (preț/ 1km);
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).

Dosarele de aplicare vor fi transmise în format electronic la adresa officehelpage@gmail.com cu mențiunea „Servicii de transport” sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge International, Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, str. Str. Bănulescu -Bodoni 57/1, of. 431, până la data de 12 mai 2023, ora 17:00.

Doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare puteți solicita la nr. de tel.: 022 225098, 069 98 98 27, persoană de contact Nina Gutu.

Pentru mai multe detalii despre activitatea HelpAge vizitați www.helpage.md

și https://www.facebook.com/HelpAge-International-Moldova-1566466053606733/