Anunț de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de cazare, alimentare şi oferirea sălii de instruireTERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU PREZENTAREA  OFERTEI

privind selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor de cazare, alimentare şi oferirea sălii de instruire în cadrul proiectului

”Un zâmbet pentru fiecare copil ”

În contextul proiectului „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru un răspuns eficient la criza refugiaților în Moldova”, realizat de AO „Institutum Virtutes Civilis”,  cu susținerea  UN Women și Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară

Obiectivul concursului:  Selectarea companiei/organizației care să ofere servicii de cazare pentru 54 persoane, servicii de alimentare pentru 54  persoane (1 dejun, 4 pauze de cafea, 2 pauze de prânz, 1 cină) şi 2 săli pe 2 zile de instruire pentru 50 persoane, pentru 2 module de instruire, care urmează a fi desfăşurate în perioada 18.02.2023-19.02.2023.

Rezultate aşteptate:

Compania/organizaţia selectată va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de AO „Femeie. Speranță. Viitor„ în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi.

 

Cerințe:

Compania/organizaţia trebuie să deţină următoarele calificări:

Cerinţe faţă de condiţiile de cazare:

 • Hotel de 4 stele;
 • Amplasarea în centrul Chişinăului, lîngă parc;
 • Să asigure spațiu suficient pentru parcarea unui autocar mare;
 • Servicii de cazare pentru 54 de persoane, care vor fi cazate în camere double;
 • Condiţii adecvate în camere: posibilitatea de a modifica temperatura în cameră în dependenţă de timpul de afară (cald sau rece), baie/duş;
 • Grup sanitar în cameră (apă caldă/rece);
 • Alte comodităţi (TV, aer condiţionat, conexiune la wi-fi, etc.).

Cerinţe faţă de condiţiile de alimentare:

 • Servicii de alimentare pentru 54 persoane: pauză de prânz, pauză de cafea, cină şi mic dejun;
 • Condiții favorbaile pentru servirea meselor;
 • Certificat ce confirmă respectarea cerințelor sanitare și de siguranţă a alimentelor;
 • Operativitate şi eficiență în procesul de deservire.

Cerinţe faţă de sala de instruire:

 • Sală de studii/de conferinţă cu un spaţiu de cel puţin 25 m² (metri pătraţi), pentru 25 persoane, programul de lucru va fi 7 ore pe zi;
 • Dotarea sălilor de studii cu un mobilier (mese, scaune) care să poată fi uşor schimbate pentru ca grupul de participanți să poată uşor să se reorganizeze în diferite situaţii (de exemplu: mesele şi scaunele să fie aranjate sub forma unui cerc/pătrat etc. sau să fie posibil să fie formate mai multe grupe mici de lucru);
 • Dotarea sălilor de lucru cu proiector, prelungitoare, ecran pentru proiector, tablă de flipchart;
 • Conexiune gratuită la Wi-Fi (vă rugăm să indicaţi existenţa sau lipsa accesului gratuit la Wi-Fi).

Dosarul va include:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Meniuri cu specificarea preţului pentru dejun, pauză de prânz, pauza de cafea şi cină;
 • Oferta financiară, în MDL, la cota zero TVA.

Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conține în mod OBLIGATORIU data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresa de e-mail:  stefaniucveronica@gmail.com

Adresa poştală: AO ”Femeie. Speranță Viitor ”, Centrul „Asclepio„

 s. Varnița , r-nul Anenii noi , str. 31 August

MD-6539,

Republica Moldova

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 5 februarie 2023.

Pentru informații suplimentare:

Veronica Ștefaniuc , tel. 069353056, email: stefaniucveronica@gmail.com (președinte AO)

Valentina Doija , tel. 0265 46 245 (contabil AO)