AO Pro-Development solicită oferte de preț pentru furnizarea mobilieruluiArticol adaugat de: Caritas Cehia

Asociația Obștească „Pro-Development” anunță concurs pentru livrarea mobilei, indicate în tabelul de mai jos, în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților pentru asigurarea schimbărilor durabile în sistemul de asistență socială în Republica Moldova” realizat de Caritas Cehia în parteneriat cu Pro-Development și finanțat de Agenția Cehă de Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Cehă.

 1. Partea contractantă: AO ”Pro-Development” IDNO 1017620006984.
 2. Adresa: mun.Chișinău, str. R.Williams nr.10.
 3. Candidații eligibili: companii specializate în comercializarea mobilierului.

Specificatiile tehnice le puteți acces aici: Specificații tehnice.

Companiile interesate sunt obligate să depună Oferta Comercială în Lei moldovenești (MDL) la cota 0%TVA. Prețul va include livrarea în or. Glodeni și montarea.

Cerințe/criterii de eligibilitate pentru aplicare:

 1. Minimul 3 ani de experiență în domeniu;
 2. Prezentarea certificatelor de calitate de origine a produselor și materialelor oferite;
 3. Termenul de livrare.

Conținutul propunerii tehnice:

Companiile interesate vor transmite dosarul cu următoarele documente:

 1. Profilul companiei;
 2. Certificatul de înregistrare a companiei;
 3. Descrierea ofertei tehnice inclusiv design;
 4. Oferta va include timpul pentru realizarea sarcinii;
 5. Certificatul calității și de origine a materialelor și accesoriilor oferite (unde e aplicabil);
 6. Autorizarea producătorului de a vinde produsele (în caz că furnizorul nu este și producător).

Criteriile de evaluare a ofertelor/ de selecție:

Ofertele prezentate vor fi evaluate în baza specificaţiilor tehnice şi prin compararea preţului total cu respectarea raportului preț – calitate.

Plata pentru serviciile prestate:  

Plata va fi efectuată prin transfer bancar, în baza contractului semnat între părți.

Termen limită de prezentare a ofertelor este 20 decembrie 2022 ora 17.00.

Ofertele vor fi transmise pe adresa anastasia.chistol@caritas.cz cu subiectul „Ofertă furnizare mobilier”.

Informațiile suplimentare pot fi obținute de la adresa anastasia.chistol@caritas.cz, 069524331.

In orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, A.O. „Pro-Development” poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la A.O. „Pro-Development”.

A.O. „Pro-Development” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul  de  selectare  și  de  a  respinge  toate  ofertele  în  orice  moment  înainte  de  atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

telegram