Furnizarea serviciilor turistice de organizare (transport tur-retur) a  deplasării la evenimentul de proiect în Grecia(Salonic) cu durata de 3 zile , pentru un grup de 6 persoaneA.O. “Centrul de Consultanță în Afaceri” implementează proiectul BSB Smart Farming – ”Pregătirea în comun a condițiilor pentru transformarea digitală în sectoarele agricole și conexe din zona bazinului Mării Negre” în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, care este co-finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul instrumentului european de vecinătate și de către țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România.

Proiectul răspunde nevoii imediate și nesatisfăcute pentru o schimbare semnificativă a condițiilor existente în toate țările bazinului Mării Negre legate de creșterea transformării digitale în agricultură și sectoarele conectate din întreaga lume, care afectează, de asemenea, profund zona.

Obiectul contractului:

Subiectul acestui tender este furnizarea serviciilor turistice de organizare (transport tur-retur) a  deplasării la evenimentul de proiect în Grecia(Salonic) cu durata de 3 zile , pentru un grup de 6 persoane.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19 septembrie 2022. Orice ofertă primită după acest termen limită va fi respinsă în mod automat. Termenul poate fi extins la solicitarea în scris a potențialilor candidați, în legătură cu starea de urgență declarată de Parlamentul RM.

Depunerea ofertelor:

Ofertanții vor depune ofertele care vor conține: formularul standard de depunere și anexele solicitate în partea B (document format Word “2_Partea_B.Formatul_ofertei”).

 

Dosarul de tender poate fi descărcat aici :https://docs.google.com/document/d/1p2euO65QTZK8Y9PrBW0gSTMJvPIOODTS/edit?usp=sharing&ouid=107551616481722349342&rtpof=true&sd=true 

Ofertele care nu utilizează forma prescrisă vor fi respinse de către autoritatea contractantă. Ofertele trebuie prezentate în format electronic (exemplarul original scanat) și expediate la adresa electronică eciochina.av@gmail.com cu subiectul “ BSB3908/GAT5EES-evenimente proiect/Conferinta Finala”. Ofertele pot fi depuse și fizic la sediul organizației, toate documentele să fie semnate în original și plicurile sigilate.

 

 

 

 


telegram