Solicitare ofertă pentru Procurare Echipament Apicol Tender Relansat

Organizația Non Guvernamentală ”Centrul de Consultanță în Afaceri” (CCA NGO) anunță concurs de selectare a ofertelor cu cel mai bun preț pentru procurare echipamentului apicol, în cadrul proiectului Consolidarea apiculturii prin cooperare: BEE PROFESSIONAL,  Numărul și titlul proiectului: 00104226, Programul Uniunii Europene - Măsuri de Promovare a Încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și Coordonat de PNUD Moldova.

Scopul principal al proiectului este de a consolida capacitățile asociațiilor de apicultori și membrilor acestora de pe ambele maluri, în vederea cooperării pentru a crește productivitatea la stup prin instruire, schimb de experiență și cooperare. Astfel, peste 50 apicultori vor fi asistați și instruiți în creșterea capacității prisăcii și tranzitarea de la stupină mica la stupină profesională.

Totodată un alt impact al proiectului, este facilitarea integrării pe orizontală și verticală în lanțul valoric în vederea participării în calitate de membri în cadrul uneia din cele mai mari cooperative din Moldova pentru creșterea valorii adăugate si comercializarea la un pret mai ridicat prin  accesarea de noi piețe.

Data limită de depunere a ofertelor este 30 iulie 2022, ora 18:00. Oferta de preț trebuie să includă toate produsele solicitate conform specificațiilor tehnice. Ofertele vor fi expediate la adresele de email: eciochina.av@gmail.com și anatolie.palade@gmail.com cu mențiunea ”Ofertă echipament apicol” și vor conține următorul set de documente:

1. Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor) sau copia Deciziei de înregistrare a persoanei juridice;

2. Documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate;

3. Oferta tehnică și financiară semnată de către reprezentantul legal al ofertantului;

4. Condiții de livrare.

Cerințe față de oferta financiară:

1. Prețurile vor fi indicate în MDL, cota TVA zero ( Proiectul este scutit de TVA conform HG246)

 2. Prețurile ofertelor vor include transportarea și alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației.

Criteriile de evaluare a ofertelor: Ofertele vor fi evaluate în baza principiului cel mai bun preț în conformitate cu specificațiile tehnice. Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 Specificațiile Tehnice pot fi descărcate mai jos.

Specificatii Tehnice Descarcare

Persoană de contact:

Ciochina Elena, Manager de Proiect

Eciochina.av@gmail.com

068384224