Cerere de oferte de preț chirie spațiu pentru oficiu

Nr. ref. 14 din 13.04.2022

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de preț pentru chiria unui spațiu de oficiu în or. Chișinău.

Cerințe tehnice pentru spațiu (oficiu):

 • oficiul propus se va afla în zona centrală a or. Chisinău, preferabil în perimetrul străzilor: str. Ion Creangă/str. Mihai Viteazu – str. Albişoara – str. Ismail/str. Şos. Hînceşti/str. Gheorghe Asachi (până la intersecţie cu str. Gheorghe Tudor);
 • oficiul propus va corespunde cel puțin următoarelor cerințe:
 • suprafața totală cuprinsă între 450 – 600 m2, inclusiv spațiu de depozitare cu suprafața de cca. 50 m2;
 • 1 – 2 săli de ședințe/conferințe (capacitatea 35-40 persoane);
 • 10 – 12 birouri separate, cu posibilitatea de amenajare a cca. 30 – 40 spații de lucru;
 • cel puțin un spațiu de bucătărie amenajat;
 • 2 – 3 grupuri sanitare (baie/WC).
 • oficiul propus va dispune de următoarele condiţii:
 • spațiul gata pentru utilizare (nu necesită reparații, investiții etc.)
 • două intrări/ieșiri separate;
 • nu se va afla doar la subsolul/demisolul clădirii și/sau la mansardă;
 • conectare la curent electric, inclusiv de capacitate înaltă și stabil la solicitări intense;
 • conectare la apeduct şi sistem de canalizare;
 • posibilitatea de conectare la Internet şi telefonie fixă;
 • sistem de pază și securitate instalat (va constitui avantaj);
 • oficiul/birourile vor fi dotate cu sistem centralizat sau autonom de răcire (climatizare)/încălzire termică;
 • locuri de parcare (proprii sau publice) în apropierea clădirii;
 • amplasare în zonă ușor accesibilă pentru transportul public;
 • mobilat (mese, scaune şi/sau dulapuri, rafturi etc.) sau parțial mobilat – va constitui avantaj.

Durata și condițiile specifice ale contractului: Asociația Promo-LEX este în căutarea unui oficiu pentru o perioadă de 3 ani. La semnarea contractului, Asociația Promo-LEX va solicita Locatorului să prezinte o declarație pe propria răspundere de neafiliere politică.

Notă! Durata exactă a contractului și termenii acestuia vor fi discutați ulterior cu ofertanții preselectați, în funcție de posibilitățile financiare și procedurile de achiziție ale Asociației.

Cerințe față de oferte: Ofertele pot fi prezentate atât de persoane fizice cât și juridice, inclusiv agenţii imobiliare. Ofertele vor conține în mod obligatoriu schema de planificare a spațiului propus în chirie, descrierea tehnică a oficiului (a se vedea cerințele tehnice expuse mai sus) precum și oferta financiară.

 • Oferta tehnică va mai conține:
 • adresa exactă a spațiului propus în chirie;
 • descrierea spațiului oferit și a condițiilor existente;
 • documente care ar confirma suprafața totală și suprafața utilă a birourilor oficiului propus în chirie;
 • fotografii ale oficiului propus în chirie.
 • Oferta financiară va conține în mod obligatoriu:
 • Prețul indicat per metru pătrat calculat pentru întreaga suprafață a oficiului oferit în chirie. Prețul va include și costul serviciilor comunale (apa, curent electric, gaz, agent termic, canalizare etc.); serviciile de Internet şi telefonie fixă vor fi achitate separat/direct de către Asociație;
 • Oferta financiară va conține prețul cu TVA inclus și prețul la cota TVA cu drept de deducere (pentru persoanele juridice) sau impozitul persoanei fizice (dacă proprietarul imobilului este persoană fizică).
 • Ofertele prezentate vor mai conține următoarele date:
 • persoana de contact şi datele de contact ale companiei/persoanei fizice;
 • declarația pe proprie răspundere a companiei/persoanei fizice precum că spațiul oferit în chirie nu este gajat, în litigiu etc.;
 • datele bancare (pentru persoane juridice);
 • semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
 • ștampila companiei (pentru persoane juridice);
 • data întocmirii ofertei.

Alte cerințe:

În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Criterii de evaluare și selectare a ofertei:

 • Oferta tehnică corespunde cerințelor indicate în anunț;
 • Prețul competitiv, conform ofertei financiare (preț-calitate).

Data limită de prezentare a ofertelor: 27 mai 2022, ora locală 17:00.

Ofertele trebuie expediate la adresa de e-mail: tender@promolex.md. Ofertele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare: Mariana Novac, Coordonator de Program, GSM. 069339700, e-mail: mariana.novac@promolex.md.

——————————————————————————————————————————

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea și apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea societății civile. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova prin intermediul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizarea Proceselor Democratice.