Extindere concurs de selectare a unei companii IT pentru lucrări de elaborare/îmbunătățire a unui site web educațional

Extindere CONCURS 

de selectare a unei companii IT pentru lucrări de elaborare/îmbunătățire a unui site web educațional www.meseriamea.com

Asociația Obștească ”Educație pentru Dezvoltare” (AED) anunță concurs de selectare a unei companii IT, în scopul dezvoltării și/sau îmbunătățirii unui site educațional. Site-ul cuprinde materiale didactice (texte, materiale video, teste etc.) și este adresat elevilor și cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic. 

Astfel, compania selectată va reorganiza structura site-ului după criteriile propuse de AED, va identifica și propune soluții optime pentru un site prietenos utilizatorilor. Compania va oferi soluții în optimizarea motoarelor de căutare și servicii de promovare ulterioară a site-ului.   În elaborarea noii versiuni a site-ului, compania se va ghida de Termenii de referință.

Achiziția de servicii are loc în cadrul proiectului ”Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova” (CONSEPT IV extension), susținut financiar de Fundația ”Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED). 

Criterii de eligibilitate a companiei: 

 • Înregistrare pe teritoriul RM
 • Experiență de programare site-uri și design, minimum 3 ani
 • Experiență de elaborare site-uri educaționale

 Candidații vor prezenta:

 • Oferta tehnică (pentru site-ul web)
 • Oferta financiară (bugetul total și detaliat pentru fiecare livrabil menționat mai sus), semnată și confirmată prin ștampilă
 • Termenii de realizare
 • Portofoliul companiei cu lucrările relevante care să demonstreze capacitățile de elaborare și mentenanță a site-urilor
 • Certificatul de înregistrare al companiei
 • Datele de contact ale companiei (persoana de contact; rechizitele bancare ale companiei; semnătura persoanei autorizate)

 Așteptările AED

 • Personal dedicat scopului și obiectivelor înaintate
 • Capacități de a comunica aspectele tehnice pe înțelesul utilizatorilor simpli
 • Creativitate și eficiență în soluționarea problemelor înaintate
 • Responsabilitate și operativitate în executarea sarcinilor, astfel încât produsul final să corespundă cu așteptările AED

Companiile interesate pot solicita termenii de referință la adresa: valentinamocate@gmail.com

Data limită de depunere a ofertelor este 27 Mai 2022, ora locală 18.00. Aceasta va fi completată în limba română și valabilă timp de 40 zile calendaristice după data încheierii concursului se va expedia prin e-mail la adresa valentinamocate@gmail.com