Licitație deschisă pentru achiziția echipamentului pentru cameră de stimulare senzorială TERMEN EXTINS!

În cadrul proiectului „Dezvoltarea Centrului de zi pentru copii cu boli rare în municipiul Chișinău, sect. Râșcani și suburbii implementat de Asociația Obștească ”Copiii Ploii” susținut financiar de către Fundația

Soros Moldova, în baza Contractului de grant nr. G15156 din 26.10.2021, este preconizată achiziția echipamentului pentru camera de stimulare senzorială.

Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: copiii.ploii@gmail.com

Pachetul de acte poate fi solicitat prin e-mail: copiii.ploii@gmail.com cu textul: ,, Solicit pachetul de acte pentru participare licitație dotare cameră senzorială ,,

AO ”Copiii Ploii” nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită. Oferta înaintată va include obligatoriu toate unitățile solicitate. Ofertele care nu vor corespunde acestor cerințe, vor fi respinse. După expedierea dosarului, vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat sub forma unui e-mail de confirmare.

 AO ”Copiii Ploii” este responsabilă numai pentru dosarele confirmate.

Director de proiect dna. Doinița-Elena Losețchi, tel. +37369361106

Termen limită de depunere: 02 iunie 2022, 18:00

Articol adaugat de: A.O.Copiii Ploii