Termen Extins: Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea cartelelor de reîncărcare

Nr. Ref. 2 din 20.01.2022

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea cartelelor GSM de reîncărcare pentru desfășurarea activității pe parcursul anului 2022.
Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru achiziționarea cartelelor GSM de reîncărcare. Durata contractului – 1 an.
În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte ofertele de prețuri conform tabelului de mai jos:

Disponibilitatea prestatorului de a furniza cartele de reîncărcare de la mai mulți operatori de telefonie mobilă:
Orange

Moldcell

Unite

Da / Nu

Da / Nu

Da / Nu

Capacitatea de a furniza cartele de reîncărcare de orice nominal:
50 MDL100 MDL Da / NuDa / Nu
Prețul per unitate (indicați pentru fiecare operator și poziție în parte)
Preț MDL la cota TVA 20%Preț MDL la cota TVA cu drept de deducere  
Disponibilitatea de a oferi cartelele la cota TVA cu drept de deducere. (Asociația Promo-LEX va oferi documentele confirmative pentru plata la cota TVA cu drept de deducere. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă). Da / Nu
Disponibilitatea de a oferi reduceri Da (%) / Nu
Capacitatea de a furniza cartele de reîncărcare în termeni restrânși, de 1-3 zile Da / Nu


Alte cerințe:

În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Oferta mai trebuie să includă:

  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila companiei.

Data limită de depunere a ofertelor este 2 februarie 2022, ora locală 18.00. Oferta trebuie completată în limba română şi expediată prin e-mail la adresa tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru achiziționare cartele de reîncărcare”.

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Experiența ofertantului (companiei candidate): prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Condițiile de achitare.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Silvia Bogonovschi, Asistentă de Program, tel. +373 61016446, silvia.bogonovschi@promolex.md.

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova și a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea Societății Civile.