Termen Extins: Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de taxi

Nr. Ref. 4 din 20.01.2022

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de taxi pentru desfășurarea activității pe parcursul anului 2022. Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de taxi.

În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte oferte de prețuri care vor conține următoarele informații:

Denumirea serviciului Preț tip Standard(MDL) Preț tip Confort(MDL)
Servicii de taxi în raza mun. Chișinău, preț/km (indicați tipul de preț – standard sau confort, după caz)    
Servicii de taxi în afara mun. Chișinău, preț/km (indicați tipul de preț – standard sau confort, după caz)    
Servicii de taxi în așteptare (staționare), preț per oră (indicați tipul de preț – standard sau confort, după caz)    
Condiții de prestare a serviciilor transport
Numărul total de automobile disponibile (indicați obligatoriu)  
Timpul maxim de comunicare despre preluarea sau refuzul comenzii (anunțarea automobilului sau refuzul de la comandă)  
Timpul maxim de așteptare a automobilului confirmat  
Numărul de automobile accesibile pentru persoane cu dizabilități  
Serviciul comandă prealabilă (comandă la timp exact cu câteva ore înainte) Da / Nu
Modalitatea de plată a călătoriei de către pasager (indicați după caz) Tichete / Card electronic
Condiții de achitare
Posibilitatea de achitare prin virament Da / Nu
Reduceri sau bonusuri Da (indicați %) / Nu


Alte cerințe:

În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Oferta mai trebuie să includă:

  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila companiei.

Data limită de depunere a ofertelor este 2 februarie, ora locală 18.00. Oferta trebuie completată în limba Română și expediată prin e-mail la adresa tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de taxi”.

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Experiența ofertantului (companiei candidate): prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Modalitatea și condițiile de achitare.

În rezultatul evaluării ofertelor, Asociația Promo-LEX își rezervă dreptul de a selecta una sau mai multe companii care vor presta pe parcursul anului 2022 servicii de taxi, în baza unui contract cu o durată de 1 an.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Silvia Bogonovschi, Asistentă de Program, tel. +373 61016446, silvia.bogonovschi@promolex.md.

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova și a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile.