Comunitatea Religioasa Parohia cu Hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie solicită propunere financiară pentru servicii de audit

COMUNITATEA RELIGIOASA PAROHIA CU HRAMUL SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

Nr. 2/12.07.2021


Comunitatea Religioasa Parohia cu Hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
cu sediul mun. Soroca, str. Stan Poetaș nr. 1 vă invită să transmiteți o propunere financiară pentru servicii de audit, necesare a fi realizate si derulate în cadrul proiectului transfrontalier 1HARD/2.1/88 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric în zona transfrontalieră a IASI și SOROCAeste finanțat de Uniunea Europeana in cadrul programului ENI – CROSS BORDER COOPERATION ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA

Stimate domn/Stimată doamnă Administrator,

Cerințele minimale solicitate împreună cu detalii privind modalitatea de atribuire a contractului de achiziție și formularele tip pot fi solicitate la email soroca.protopop@gmail.com

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 10.08.2021.

Oferta comercială trebuie să fie cu TVA valoarea 0 conform Hotărârii de Guvern.

Întocmit

Comisia de evaluare Comunitatea Religioasa Parohia cu Hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Informații achizitor:

Comunitatea Religioasa Parohia cu Hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,

Adresa: mun. Soroca, str. Stan Poetaș nr. 1MD 3000

Persoana de contact: Viorel Craveț

Telefon: 067180300

Email: soroca.protopop@gmail.com