INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de selectare a unui expert sau companii, care să elaboreze un studiu privind percepția locuitorilor raionului Strășeni privind colectarea selectivă a deșeurilor

Distribuie prietenilor:


Studiu

Prin prezenta, A.O. „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor” în calitate de beneficiar de grant pentru implementarea proiectului “Gestionarea deșeurilor solide prin implicarea activă a comunității”, anunță concurs de selectare a unui expert sau companii, care să elaboreze un studiu  privind percepția și atitudinea locuitorilor raionului Strășeni (mun. Strășeni, satul Lozova, satul Scoreni, satul Sireți, satul  Vorniceni, satul Negrești) privind colectarea selectivă a deșeurilor.  

Scopul principal al acestui studiu este de a determina „Ce cred locuitorii raionului Strășeni cu referire la colectarea selectivă a deșeurilor și rolul APL-ului în asigurarea acestui proces?” , ca un prim pas în informarea comunităţii, cu privire la rolul ce revine cetățenilor în îmbunătățirea actualului sistem de gestionare a deșeurilor cu scopul protecţiei sănătăţii şi mediului.

Obiectivele studiului :

 • Aprecierea nivelului de informare a locuitorilor cu privire la importanța cunoașterii și aplicării regulilor de colectare selectivă a deșeurilor;
 • Evaluarea gradului de acces al populației la serviciile de salubritate;
 • Analiza nivelului de satisfacție a locuitorilor în raport cu sistemul actual de colectare selectivă a deșeurilor aplicat în localitate;
 • Evaluarea comportamentului de colectare separată a deșeurilor în rândul locuitorilor din raion;
 • Aprecierea disponibilității populației de a colecta selectiv deșeurile;
 • Determinarea nivelului tarifelor pe care persoanele fizice/juridice din localitățile selectate sunt pregătite să le plătească pentru îmbunătăţirea serviciilor de gestionare a deşeurilor;
 • Calitatea serviciilor de gestiune a deșeurilor puse la dispoziția locuitorilor din raion de către APL-uri, etc.

Grupul țintă care urmează a fi intervievat: populația de diferită vârstă sex și nivel de educație, personal de conducere/ funcționari publici/ prestatori ai serviciilor publice 

Principalele activități

 1. Selectarea eșantioanelor reprezentative pentru fiecare grup;
 2. Elaborarea ghidului de interviuri (și chestionare, dacă este cazul) în coordonare cu Contractorul;
 3. Organizare 6 focus-grupuri (1 per localitate beneficiară din proiect)
 4. Interviuri cu grupurile selectate (cel puțin 200 persoane chestionate);
 5. Colectarea și agregarea datelor;
 6. Analiză și sistematizare;
 7. Coordonarea raportului intermediar cu Contractorul;
 8. Elaborarea raportului final și a concluziilor;
 9. Prezentarea principalelor constatări ale raportului către Contractor.

 Dosarul de aplicare va include:

 1. Certificatul de înregistrare al organizației sau CV-ul expertului
 2. Descriere a metodologiei de cercetare
 3. Calendarul activităţilor planificate, bugetul cercetării, detalii despre experienţa în domeniu
 4. Prețul produselor indicate în ofertă se prezintă în monedă locală/MDL și nu vor include TVA (TVA cu cota zero);
 5. Termenul limită de depunere a ofertelor este 10 noiembrie 2020, ora 23:59
 6. Telefon de contact : 060509934 Aurelia Bahnaru

Dosarele de participare pot fi expediate la adresa de e-mailinfo@e-circular.org cu mențiunea “Ofertă de preț pentru elaborare Studiu”.

A.O. “Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementeză proiectul ,,Gestionarea deșeurilor solide cu implicarea comunității” în 6 localități din r. Strășeni.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Centru este Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (AO ADR ”Habitat”).


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet