Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

UE-GIZ // Prelungirea concursului pentru servicii de elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a municipiului SorocaBaner concurs CRTD19014INVITAȚIE LA CONCURS PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR PRIN METODA CERERII OFERTELOR DE PREȚURI

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md.

PERSOANA DE CONTACT: Babici Ion, Manager de proiect CRT DACIA, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: servicii de elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a municipiului Soroca.

NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD2001.

LOCUL DE REALIZARE: AO CRT DACIA, Primăria municipiului Soroca.

LIMBA DE LUCRU: limba română.

PERIOADA DE REALIZARE: luna noiembrie-ianuarie 2021.

NUMĂRUL PARTICIPANȚILOR: 15 membri ai Grupului de Lucru, constituit prin dispoziția primarului municipiului Soroca, în care vor face parte reprezentanți ai Coaliției Locale a Societății Civile, ai Aparatului Primăriei municipiului Soroca, consilieri municipali, inclusiv reprezentanți ai S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”.

CONTEXT: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”, cu suportul oferit din partea A. O ”Pro cooperare Regională” în cadrul programului de granturi locale lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) care are ca scop crearea cadrului necesar pentru participarea și implicarea membrilor Coaliției Locale a Societății Civile la elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor, proiectelor și intervențiilor legate de prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca de către Primăria municipiului Soroca. În cadrul proiectului este planificată abilitarea membrilor Coaliției Locale a Societății civile pentru participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale îndreptate spre modernizarea securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca prestate de către Primăria municipiului Soroca prin intermediul S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”. Un accent sporit în cadrul proiectului va fi identificarea potențialului Primării municipiului Soroca în soluționarea multiplelor probleme ce stau în față pentru perioada 2020-2025 în domeniul serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca. Inclusiv în cadrul proiectului este planificată modernizarea laboratorului și a bazinului nr. 1 de acumulare a apei în rețeaua de apeduct a municipiului Soroca, aflat în gestiunea S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”, la normele legislației în vigoare a Republicii Moldova, care reglementează măsurile necesare de securitate în procesul tehnologic la aprovizionarea cu apă a populației.

 

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR:

#

Criterii

Punctaj maxim, (100 puncte)

1.        

Valoarea ofertei ca cost

50

2.        

Studii superioare de licență

15

3.        

Studii superioare de master

10

4.        

Experiență de minim 2 ani în domeniul elaborării strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare

15

5.        

Calificări existente în domeniul ”gestiunea serviciului public de alimentarea cu apă și canalizare”, sau alte domenii relevante.

10

VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare și a raportului pe serviciile realizate care va conține strategia de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a municipiului Soroca și Planul de Acțiuni pentru perioada 2021-2025.

SPECIFICAȚII CU REFERIRE IMPOZITE ȘI TAXE: expertul selectat care își desfășoară activitatea profesională în bază de patentă (dacă legislația în vigoare permite prestarea acestui gen de activitate în bază de patentă de întreprinzător)/întreprindere individuală/societate cu răspundere limitată etc, vor fi remunerați conform prevederilor legislația în vigoare, sau dacă expertul va fi contractat în calitate de persoană fizică din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Experții/formatorii prezintă oferta, CV-ul, o scurtă descriere conceptuală a modului de organizare a serviciilor prestate (maxim o pagină A4). În total va fi selectat 1 expert/formator, care va presta servicii de elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a municipiului Soroca.

MODALITĂȚILE DE PARTICIPARE LA CONCURS: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD2001.

LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.

CERINŢELE FAŢĂ DE SERVICIILE SOLICITATE

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

Numărul experților/durata

Servicii de elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a municipiului Soroca

Metodologia: La elaborarea Strategiei și a Planului de acțiuni, va fi aplicată o metodologie de planificare inovativă, având la bază principiul compilării priorităților naționale și raionale de dezvoltare a sectorului cu prioritățile locale ale municipiului Soroca. Expertul selectat va fi responsabil de întregul procesul de elaborare a Strategiei și a Planului de Acțiuni 2021-2025. Acțiunile planificate în acest proces sunt:

1. Pregătirea – elaborarea, discutarea și aprobarea metodologiei de evaluare a situației existente și planului de lucru;

2. Evaluarea documentelor strategice de nivel regional, național, sectorial relevante, sectorului apă și canalizare din municipiul Soroca;

3. Colectarea informației în baza unui chestionar privind situația existentă la nivel local pentru fundamentarea și argumentarea deciziilor și a intervențiilor necesare de realizat în domeniul aprovizionării cu apă și servicii canalizare în municipiul Soroca;

4. Elaborarea Profilului Diagnostic în baza analizei informațiilor colectate în conformitate cu metodologia aprobată si coordonarea lui cu Grupul de Lucru și alți factori interesați;

5. Elaborarea Contextului Strategic prin stabilirea priorităților naționale, reieșind din politicile publice naționale pentru sectorul ”alimentare cu apă și canalizare” (AAC) și identificarea priorităților locale în mod participativ în cadrul atelierelor de planificare strategică;

6. Validarea Planului de acțiuni în domeniul AAC pentru anii 2020-2025 realizată în cadrul ședinței Grupului de Lucru;

7. Consultarea publică a proiectului de Strategiei și a Planului de Acțiuni 2021-2025 pe pagina oficială a Primăriei municipiului Soroca și platforma ”euparticip.md” și organizarea audierilor publice;

8. Ajustarea proiectului de Strategie și a Planului de Acțiuni 2021-2025 conform recomandărilor și sugestiilor;

9. Transmiterea Strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a municipiului Soroca și a Planului de Acțiuni pentru perioada 2021-2025 pentru aprobare către Consiliul Municipal Soroca și aprobarea acestuia.

1 expert calificat în domeniul elaborării strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare contractat pe o durată de 20 zile în perioada noiembrie-ianuarie 2021

PRECIZĂRI: *Expertul va fi responsabil de pregătirea agendelor de lucru pentru 4 ateliere, a materialelor de suport pentru participanți, desfășurarea activităților la propriu, pregătirea și prezentarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Aprovizionare cu Apă și Canalizare a municipiului Soroca. Logistica, pregătirea mapei participantului, multiplicarea materialelor, organizarea pauzelor de cafea și inițierea participanților în cadrul a 4 ateliere sunt în responsabilitatea organizației contractante. Costurile de editare, machetare și printarea strategiei vor fi în responsabilitatea organizației. În cazul în care Expertul nu va fi din mun. Soroca acesta își va organiza individual transportarea la locul desfășurării activităților, costurile fiind incluse în valoarea ofertei pentru prestarea serviciilor.

Toate serviciile vor fi realizate în perioada noiembrie-ianuarie 2021, în această perioadă expertul va fi contractat pentru o perioadă de 20 zile pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor și predarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a municipiului Soroca și a Planului de Acțiuni pentru perioada 2021-2025 urmează să aibă loc nu mai târziu de 31 ianuarie 2021.

TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 09 noiembrie 2020, ora 11.00.

DATA/ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 09 noiembrie 2020, ora 12.00.

STRUCTURA UNEI OFERTE

NUMELE, PRENUMELE EXPERTULUI/FORMATORULUI: _______________________________________

tel: ___________________________, e-mail: ____________________, Adresa: ______________________.

VALOAREA OFERTEI:

#

NUMELE, PRENUMELE EXPERTULUI

DENUMIREA SERVICIILOR

UNITATE

TOTAL UNITĂȚI

COST UNITATE, LEI MD

SUB-TOTAL, LEI MD

1

 

Servicii de elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a municipiului Soroca

zile

20 zile

   

DESCRIERE CONCEPTUALĂ A METODOLOGIEI CARE VA FI APLICATĂ:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

Anexe:

 CV – Expert/formator

Author: Olesea Ciobanu

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan