Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea unei semănătoare pentru semănatul culturilor cerealiere si leguminoase

Distribuie prietenilor:Donau Soja Moldova solicită Oferte de Prețuri pentru achiziționarea unei semănătoare pentru semănatul culturilor cerealiere si leguminoase pentru dotarea Institutului de Cercetări pentru Culturi de Cîmp ”Selecția”, mun.Bălți.

Semănătoare va fi achiziționată în cadrul proiectului “Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” (Partea I a Programului UE ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM))”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), în parteneriat cu Donau Soja (Austria) și Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte după parametrii preț/calitate pentru achiziționarea tehnicii agricole.

În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte Oferta de Preț, conform Cerinţelor minime față de parametrii tehnicii la tehnica agricolă (tab. 1) în termen de până la data de 05 octombrie 2020.

Cerinţele minime față de parametrii tehnici la tehnica agricolă ce urmează a fi procurată de către Donau Soja:

Tab. 1

Semănătoare pentru semănatul culturilor cerealiere si leguminoase

PARAMETRII TEHNICI:

Distanța între rânduri, cm

15; 45;

Lățimea de lucru, m

min. 1,35 – 2,7

Numărul organelor de lucru

7-12

Adîncimea de lucru, cm

2-10

Viteza optimală de lucru km/h

2,5-12

Capacitatea buncherului pentru semințe, dm3

fără buncher

Norma de depunere a semințelor, buc/m liniar

2-80

Loc pentru operator/pe semanatoare

present

Modalitatea de agregatare

purtată

Puterea necesară de agregatare cu tractorul, c.p.

de la 0,6

Tip brăzdar

dublu disc

Monitorizarea computerizată a semănatului

obligatoriu

 

 

Pentru a se califica pentru primirea Contractului, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • Experienţă în comercializarea tehnicii şi echipamentului agricol de min. trei ani (min. un contract de livrare a tehnicii pentru fiecare din ultimii 3 ani);
 • Deține calitatea de reprezentant certificat (dealer şi/sau distribuitor oficial pentru Republica Moldova) ale companiilor producătoare de tehnică şi utilaj agricol;
 • Asigură serviciul de garanţie a tehnicii propuse;
 • Oferă servicii de deservire și reparație în perioda post garanţie pentru tehnica livrată;
 • Oferă serviciu de asistenţă tehnică, consultație și instruire a personalului beneficiarului pentru punerea în aplicație a tehnicii procurate și mentenanță;
 • Parametrii tehnici ai tehnicii/echipamentului agricol propuse vor fi în concordanţă deplină cu Condiţiile minime solicitate în prezentul Termen de referință;
 • Și-a onorat obligațiile contractuale față de alți cumpărători în totalitate.
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 • Termenii optimi de realizare a tehnicii.

Ofertanții vor prezenta în cadrul concursului următoarele documente:

 • Formularul-cerere de participare la concurs;
 • Formularul Specificațiilor tehnice a utilajului;
 • Oferta de preț;
 • Declarația privind veridicitatea datelor prezentate;
 • Certificatul/decizia de înregistrare a întreprinderii;
 • Copia de pe Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 • Documente confirmative de descriere a parametrilor tehnici de la producător (copia parametrilor tehnici din Manualul de exploatare a tehnicii/echipamentelor agricole oferite);
 • Copia certificatului/lor sau altor documente ce confirmă calitatea de reprezentanţi certificaţi (dealeri şi/sau distribuitori oficiali pentru Republica Moldova) ale companiilor producătoare de tehnică/echipament şi utilaj agricolă ce a fost înaintată la concurs.
 • Copia contractelor de livrare a tehnicii/echipamentului agricol (minim 1 contract pentru unul din ultimii 3 ani).
 • Descrierea serviciului de asistenţa tehnică şi reparaţie a tehnicii comercializate în cadrul întreprinderii;
 • Copia contractelor cu sub-contractorul pentru prestarea serviciilor de garanție și deservirea tehnicii/echipamentului în perioada post-garanție (în caz dacă nu prestează servicii proprii);
 • Altele (după caz).

Dosarul de aplicare mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei;
 • Persoana de contact.
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila originală a companiei.

Oferta trebuie completată în limba română şi depusă în format electronic la adresa electronică [email protected] cu mențiunea “Ofertă de preț pentru achiziționarea semănătoarei pentru semănatul culturilor cerealiere și leguminoase”.

Data limită de depunere a ofertelor este 05 octombrie 2020.

Comisia de licitație nu va accepta oferta dacă:

 • Oferta este prezentată după termenul limită de depunere;
 • Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta;
 • Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare;
 • Ofertantul nu a specificat integral bunurile solicitate sau termenele de livrare.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Ela Malai, Coordonator de Proiect Agri, Inovare și Cercetare Donau Soja, tel. +373 79536418, [email protected].


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.