Concurs privind atribuirea serviciilor de transport rutier public local Rezina

Distribuie prietenilor:


Primăria oraşului Rezina anunţă desfăşurarea concursului privind atribuirea serviciilor de transport rutier public local în teritoriul administrat.


Desfăşurarea concursului va avea loc la data de 17 august 2020, în sediul Primăriei oraşului Rezina, adresa or. Rezina str. 27 August nr.1, ora 10.00 .


Pentru a participa la concurs, operatorii de transport rutier vor depune la Primăria oraşului Rezina, cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării o cerere în formă stabilită în anexa nr.1 la Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători al Regulamentului transporturilor autom de călătorie şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 854/2006. La cerere, urmează a fi anexate pachetul de documente sigelat (în plic), care va cuprinde obligatoriu următoarele documente:
- Copia extrasului din Registrul operatorilor de transport rutier şi lista vehicolelor rutiere notificate, sau după caz copia licenţei pentru activitatea de transport rutier de persoane prin servicii regulate, ocazionale, cu copiile conforme pentru vehicolele care urmează a fi antrenate la deservirea serviciului regulat;
- Cererea certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport;
- Copia raportului cu privire la inspecţia tehnică a mijlocului de transport;
- Copia certificatului de competenţă profesională a conducătorului auto;
- Documente confirmative de deţinere în arendă sau proprietate a bazei tehnico-materiale;
- Certificate referitor la defalcările în buget în original pentru anul 2019 (contul curent generalizat al contibuabilului);


La concurs nu sunt admişi operatorii de transport care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-au fost retrase autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în actele cărora au fost depistate date eronate, setul de documente este incomplect sau nesejilat.
Graficul şi schema de circulaţie a serviciului regulat expus la concurs sunt publicate pe pagina web a Primăriei oraşului Rezina, iar informaţii suplimentare puteţi obţine la telefonul de contact nr. : 025423131, 025424922


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet