Cerere de oferte - produse alimentare

Distribuie prietenilor:


Nr.18_ IP/ 03.08.2020

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul proiectul „Increasing access to rehabilitation services to drug users/living with HIV, during&beyond thepandemic”, Acord de grant cu numărul SMD70020GR0075 semnat de către Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Joseph M Geraghty, reprezentant al Ambasadei S.U.A. în Moldova, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziționare de produse alimentare (conform specificațiilor descrise în anexa nr.1).

2. Oferta dumneavoastră conform formatului specificat înanexa №.1poate fi depusă prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa:

Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2 (subsol) 

Tel.: /+373/ 22 00-99-74

E-mail: c.railean@initiativapozitiva.md

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele din cadrul prezentei cereri. Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și citit pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing- management/policies-principles/

3. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 10 august 2020, ora locală 18:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.

4. PREȚUL:

(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectelor, conform anexa №.1. Documentele justificative pentru cota TVA Zero vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului,

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI:

Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa №.1 vor fi evaluate prin compararea

prețului total al ofertei propuse pentru întregul Lot.

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;

(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;

(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;

(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă lunei august 2020, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 3 de mai sus.

(iv). ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII:

Livrarea: produsele vor fi livrate la destinaţia: Chișinău, str. Independenţei, 6/2 (subsol).

Ambalare: furnizorul are obligaţia de a ambala produsele indicând tipul și cantitatea acestuia pe ambalaj, în așa mod ca acestea să facă faţă la manipularea în timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către furnizor, fără nici un cost pentru A.O. „Inițiativa Pozitivă” în termen de 5 zile de la data anunţului.

Neexecutare: A.O. „Iniţiativa Pozitivă” poate anula contractul dacă Furnizorul nu livrează produsul în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile primită de la Beneficiar, fără a avea vreo obligaţie faţă de Furnizor.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”. Tel: (022) 00-99-74, GSM. 068283969.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet