Termeni de referință pentru selectarea unui expert pentru desfășurarea instruirilor în domeniul „Bugetării participative”

Distribuie prietenilor:


Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) implementează proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”. Proiectul este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftunge.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftunge.V.

Proiectul are ca scop sporirea implicării societății civile la nivel local şi creşterea transparenţei în administrarea bugetelor locale.

OBIECTIVUL

Pentru sprijinirea activităților Coaliţiilor Locale, Institutul pentru Inițiative Rurale anunță concurs pentru selectarea unui expert care va desfășura instruiri tematice în domeniul „Bugetare participativă” în 5 localităţi partenere în proiect: s. Gaidar, s. Baurci, s. Tomai, rn Ceadîr-Lunga; or. Ceadîr-Lunga; or. Vulcănești.

SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE EXPERTULUI
 1. Oferirea de servicii de instruire în domeniul bugetării participative pentru membrii a 5 Coaliții Locale și reprezentanți APL din cele 5 localități partenere menționate mai sus din regiunea UTA Gagauzia.
 2. Consultantul va efectua câte 5 instruiri în fiecare localitate, fiecare cu durata de 2 zile. În total 50 zile de training;
 3. Instruirile preconizate trebuie să acopere toate subiectele ce țin de participarea în procesul bugetar, și anume:
  • subiectele bugetării în baza drepturilor omului, focusată pe aspectele gender;
  • participarea și monitorizarea procesului bugetar la nivel local;
  • organizarea unui proces bugetar incluziv și transparent;
  • efectuarea analizelor bugetare la nivel local;
  • cum elaboram „bugetul pentru cetățeni”;
  • abordarea teritorială în dezvoltarea locală;
  • formele de participare și organizarea acestora;
  • bugetarea participativă.
 4. Instruirile vor fi organizate în baza materialelor elaborate în cadrul proiectului și care sunt publicate pe site-ul bugetulmeu.md, precum și în baza altor materiale distribuite pentru partenerii regionali.
 5. Agenda instruirilor va fi elaborată de către expert împreună cu Institutul pentru Inițiative Rurale și consultanții proiectului.
 6. Numărul țintă de participanți la Instruiri este de circa 30 persoane, preponderent membrii Coalițiilor Locale, alți reprezentanți ai societății civile și reprezentanți ai APL.
 7. Instruirile vor fi desfășurate în limba rusă.
CERINȚE FATĂ DE APLICANȚI
 • Studii universitare licență și/sau master, doctorat în domeniul economie, finanțe, administrație publică.
 • Cel puțin 3 ani de experiență în activități de a lucra și de a livra training-uri grupurilor de inițiativă locale.
 • Abilități de consultare, analiza şi elaborarea documentelor, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă și raportare.
 • Posedarea limbii ruse excelent cu utilizarea termenilor profesionali în domeniul participării și bugetării participative.
ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE

Expertul va realiza sarcinile contractuale în coordonare cu echipa Institutului pentru Inițiative Rurale.

Remunerarea expertului va fi făcută în funcție de numărul de instruiri desfășurate, în baza rapoartelor de activitate pentru fiecare training în parte.

PROCEDURA DE APLICARE ȘI DE SELECTARE

Persoanele interesate sunt încurajate să depună prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. CV-ul candidatului.
 2. Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului în realizarea sarcinilor similare.
 3. Oferta financiară care va include numărul de zile, precum și remunerarea netă per zi lucrată.

Dosarul trebuie expediat prin email la office@iri.md până la data de 10 august 2020, ora 12:00.

Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate în scris la adresa de email office@iri.md

Institutul pentru Iniţiative Rurale (IRI) este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit și de interes public ce urmărește promovarea spiritului de iniţiativă socio-economică în comunităţile rurale din Republica Moldova având ca rezultat abilitarea civică și antreprenorială a locuitorilor de la sate, avansarea democraţiei participative la nivel local și îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor din zonele rurale ale ţării.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet