Termeni de Referință privind selectarea experților formatori pentru livrarea serviciilor de instruire la distanță/ online a reprezentanților OSC din raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia

Distribuie prietenilor:


 

CONTEXT

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul) implementează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud”. Perioada de implementare este 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2021 ca parte a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Obiectivul general al proiectului este abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, prin formarea și consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și diminuarea corupției.

Obiectivul concursului este selectarea experților formatori pentru pregătirea și livrarea training-urilor pentru grupuri de circa 20 persoane (reprezentanți ai OSC, grupuri de inițiativă, Comitete Locale de Cetățeni). Cursurile de instruire se vor desfășura la distanță și online prin intermediul Platformei Moodle. În acest scop experții vor fi implicați în 2 tipuri de sarcini:

 1. Elaborarea conceptului, metodologiei și conținutului cursurilor de instruire pentru desfășurarea instruirii la distanță/independente a reprezentanților OSC. Aceasta presupune:

- elaborarea materialelor în format digital: prezentări PP, material audio și video, elaborarea testelor de pre- și post-evaluare a cursului, lista surselor adiționale de informare la tematica cursului, cărți, regulamente, site-uri…Informațiile vor fi prezentate în format text, audio (preferabil în MP3) sau video,  (volumul materialului informativ va fi în corespundere cu numărul de ore al cursului de instruire la distanță);

- Încărcarea conținutului cursurilor pe platforma Moodle (cu suportul administratorului tehnic);

 1. Organizarea de către expert a sesiunilor de instruire online cu participanții la curs. Sesiunile online de lucru direct cu participanții din OSC-uri se vor axa pe cîteva aspecte:

- Deschiderea cursurilor, cunoașterea participanților, explicarea modului de organizare și structurare a instruirii, organizarea pre-testării participanților;

- Predarea unor subiecte din cadrul cursului și organizarea unor activități practice;

- Organizarea consultărilor finale și a sesiunii de post-evaluare a cursanților;

Sesiunile online vor dura 10 ore calendaristice și vor fi realizate în baza unui grafic stabilit de comun acord dintre particianți și formatori.

Tematica instruirilor și numărul de ore pentru elaborarea conținutului cursuluilor – în tabelul alăturat:

nr.

Tematica instruirilor

numărul de ore

1.       

Dezvoltare comunitară și participare publică

24

2.       

Planificare participativă

24

3.       

Managementul proiectelor

24

4.       

Prestarea serviciilor publice

24

5.       

Achiziții publice în sectorul public și nonprofit

12

6.       

Advocacy și watchdog  

24

7.       

Egalitatea de șanse și nediscriminare în prestarea serviciilor publice locale

24

8.       

Consolidarea sectorului asociativ (crearea și funcționarea ONG)

12

9.       

Dezvoltare durabilă și schimbări climatice

24

Aspecte organizaționale:

Experții selectați își vor desfășura activitatea în strânsă colaborare cu echipa CRAION CRAION CONTACT-Cahul, care va asigura toate condițiile tehnice necesare și anume:

 • va selecta cursanții interesați și va completa grupurile de instruire;
 • va pune la dispoziție versiunea adaptată și configurată a Platformei Moodle,
 • va oferi spațiu virtual pentru încărcarea și difuzarea informației,
 • va asigura susținere, consultanță și asistență tehnică la desfășurarea cursurilor de instruire online.

Perioada de realizare a sarcinilor: lunile iulie 2020 – iunie 2021.

 

Cerințe fată de candidați:

 • Experiență de expert/formator în activitățile de instruire și evaluare a capacităților OSC-urilor;
 • Experiență de predare a cursurilor și tematicilor stipulate în ToR;
 • Cunoștințe și abilități în domeniul utilizării tehnologiilor IT de instruire;
 • Capacități de creare a materialelor în format text, audio, video;
 • Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
 • Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
 • Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale constituie un avantaj.

Notă: Sunt încurajate să participe persoane fizice (experți individuali interesați sau grupuri de experți persoane fizice). Dosarul de aplicare va conține:

 1. CV-ul;
 2. Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor și metodologia de implementare), fiind menționate una sau câteva tematici pentru care expertul optează;
 3. Oferta financiară pentru serviciile de instruire, care va include oferta pentru ambele tipuri de sarcini (pregătirea conținutului cursului de instruire la distanță și prestarea celor 10 ore de instruire online).

 

Termenul limită de prezentare a ofertei: 3 iulie 2020, orele 17.00.

Dosarul va fi depus prin e-mail la adresa: contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea ”Concurs selectare formatori școla online”.

 

PENTRU INFORMAȚII SUPLEMENTARE VĂ PUTEȚI ADRESA LA :

Telefon de contact: 0 299 84842, 84843.

Email: contact_cahul@yahoo.com

 

Persoane de contact: Cucereanu Mihail, administrator școala online – 067323424 și Silvia Strelciuc, director executiv.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet