Concurs de selectare a unui expert care va evalua activitatea Consiliului de Administrație a 5 instituții medico-sanitare publice din regiunea de Nord

Distribuie prietenilor:


Asociația Obștească „CASMED” anunță concurs privind selectarea unui expert care va evalua activitatea Consiliului de administrație din cadrul a 5 instituții medico-sanitare publice din zona de Nord.

Context

Evaluarea are loc în cadrul proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, implementat de Crucea Roșie din Elveția în parteneriat cu Asociația Obștească „CASMED” și Asociația Obștească „HOMECARE”, cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Scopul general al proiectului este să contribuie la asigurarea cu servicii medicale de calitate cu o protecție financiară adecvată a populației Republicii Moldova prin dezvoltarea și aplicarea mecanismelor de responsabilizare socială.

Instituțiile medicale din raioanele-pilot (Bălți, Drochia, Edineț, Soroca, Florești) vor beneficia de suport și vor fi capacitate în vederea implementării abordării de responsabilizare socială la nivel de instituție, cu implicarea activă a pacienților în procesul de îmbunătățire a serviciilor de sănătate.

O atenție sporită va fi acordată Consiliului de administrație din cadrul acestor instituții, care joacă un rol vital în asigurarea unui management organizațional eficient, a calității serviciilor medicale oferite, dar și a unei comunicări constructive cu pacienții și actorii-cheie.

Responsabilitățile expertului

 1. Dezvoltă metodologia și instrumentele de evaluare;
 2. Examinează aprofundat documentele relevante (documente strategice, planuri de acțiuni, rapoarte de activitate, alte documente) pentru a se familiariza cu activitatea Consiliilor de administrație supuse evaluării;
 3. Desfășoară întâlniri de evaluare cu membrii fiecărui Consiliu și alți actori implicați;
 4. Pregătește și prezintă către AO „CASMED” raportul draft de evaluare per fiecare Consiliu pentru comentarii;
 5. Elaborează raportul de evaluare per fiecare Consiliu (în română) și un raport final de evaluare (în limbile română și engleză), cu recomandări practice incluse pentru actorii menționați la punctul 2. Separat va fi prezentat un sumar al raportului final de evaluare, în format grafic, în limbile română și engleză;
 6. Elaborează, în baza rezultatelor evaluării, câte un plan de instruire pentru fiecare Consiliu, în vederea dezvoltării și/sau consolidării competențelor membrilor pe aspectele identificate ca necesități;
 7. Oferă consultanță și suport pentru Consiliile de Administrație la elaborarea și/sau ajustarea documentelor relevante activității acestora până la sfârșitul anului 2020.

Mai multe detalii despre sarcina propusă vedeți în Termenii de referință.

Dosarul de participare va include:

 • Scrisoarea de intenție;
 • CV-ul aplicantului, cu indicarea linkurilor la lucrările elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu;
 • Conceptul evaluării, care va descrie pe scurt etapele evaluării, instrumentele și metodele de evaluare utilizate, planul de activități, etc;
 • Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești și trebuie să includă o detaliere a costurilor per fiecare sarcină, cu specificarea numărului de zile/ore dedicate fiecărei sarcini. Expertul va include cheltuielile necesare pentru transport, cazare, rechizite și alte materiale utilizate în procesul de colectare a datelor și de elaborare a raportului de evaluare.

CASMED își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare.

Termenul – limită de prezentare a ofertei: 8 iulie 2020, ora 18.00.

Persoanele interesate pot depune dosarul pentru concurs la adresa de e-mail: casmed.SAccproject@gmail.com cu tema mesajului „Expert_Evaluare Consiliu de administrație”. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Pentru informații suplimentare contactați:

Livia Golovatîi, coordonator de proiect: tel. 069834207, email: casmed.SAccproject@gmail.com


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet