Termeni de referință pentru selectarea experților și consultanților care vor sprijini activitatea Juriilor Cetățenești Locale (JCL) în procesul de Organizare Comunitară

Distribuie prietenilor:


 Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), implementează proiectul „Participare la guvernarea prin Juriile Cetățenești Locale”, cu suportul Fundației Soros-Moldova/ Departamentul Buna Guvernare. Scopul proiectului este sporirea participării civice în localitățile rurale din sudul țării prin organizarea comunitară și auto-organizarea cetățenilor obișnuiți în grupuri civice informale, active în procesul decizional local.

Acțiunile întreprinse sunt desfășurate în sudul țării, în localitățile c. Țiganca (Cantemir), s. Andrușul de Jos (Cahul), c. Moscovei (Cahul) și s. Taraclia de Salcie (Cahul), s. Hîrtop (Taraclia), dar și în alte 2 localități, care vor fi selectate prin Programul de consultanță și mentorat în advocacy. În toate aceste comunități experții și consultanții vor asista cetățenii din Grupurile de inițiativă civică numite Jurii Cetățenești Locale la toate etapele de activitate: identificarea problemelor prioritare, analiza și identificarea soluțiilor, planificarea și desfășurarea acțiunilor civice de către JCL, elaborarea unui plan de advocacy și soluționarea unei probleme locale, consolidarea grupului de cetățeni și asigurarea durabilității intervențiilor.

Concursul este lansat pe 2 segmente/loturi:

 1. LOT 1. Identificarea unui expert (persoană fizică), care va presta servicii de instruire, total 5 zile planificate. Tematica instruirilor:
 • Prioritizarea problemelor identificate în comunitate (1 zi);
 • Analiza problemelor și cercetarea soluțiilor (1 zi);
 • Mobilizarea resurselor locale (1 zi);
 • Colectare de fonduri offline și online (1 zi);
 • Planificarea campaniilor de advocacy pentru soluționarea problemei locale(1 zi)

Activitățile vor fi desfășurate la sediul Centrului CONTACT-Cahul.

 1. LOT 2. Identificarea unui consultant (persoană fizică) care va presta servicii de consultanță în teritoriu și din oficiu pentru Juriile Cetățenești create și cele din Programul de consultanță și mentorat în advocacy, total 12 zile planificate. Domeniile de consultanță a organizatorilor comunitari:
 1. înțelegerea și aplicarea corectă a a mecanismului de organizare comunitară;
 2. asistență în formarea grupului de voluntari-multiplicatori din localitățile-țintă;
 3. sprijinirea în procesul de prioritizare a problemelor identificate în fiecare comunitate;
 4. asistență și coaching în planificarea și implementarea campaniilor de advocacy;
 5. suport în identificarea resurselor locale și în colectarea de fonduri
 6. monitorizarea procesului de implementare a organizării comunitare în localitate:
 7. elaborarea recomandărilor pentru acțiunile JCL din localități.
 8. elaborarea și prezentarea rapoartelor stabilite conform proiectelui și stipularea rezultatelor cantitative și calitative obținute de localități în procesul de organizare comunitară.

Cerințe fată de candidați:

 • Experiență de lucru în domeniul organizării comunitare;
 • Cunoștințe și abilități de planificare și desfășurare acțiunilor civice;
 • Cunoștințe în domeniul politicilor de dezvoltare locală și administrație publică;
 • Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
 • Abilități excelente de analiză și sistematizare;
 • Abilități excelente în utilizarea PC;
 • Abilități de executare în mod independent a obligațiunilor care cer minimum de supervizare;
 • Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
 • Excelente abilități de lucru în echipă;
 • Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale constituie un avantaj.

Persoanele interesate pot depune personal sau prin e-mail dosarul la concurs care va conține:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor și metodologiei de activitate);
 3. Oferta financiară.* Oferta financiară va conține și cheltuielile de transport aferente acestor călătorii.

Perioada de realizare a sarcinilor: lunile iunie 2020 – decembrie 2020.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 8 iunie , orele 18.00.

Telefon de contact: 0 299 84842, 84843, email: contact_cahul@yahoo.com

Persoana de contact: Cristina Lupan, coordonator de proiect


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet