EcoVisio anunță tender pentru crearea unui atlas interactiv

Distribuie prietenilor:


logouri2

EcoVisio anunță tender pentru crearea unui atlas interactiv

Informații generale

AO EcoVisio este un ONG  a cărei direcții principale de lucru și interes sunt  agricultură ecologică, transport, eficiență energetică, energie regenerabilă, consumul conștient și educația pentru dezvoltare durabilă, antreprenoriat social și economie verde, dezvoltare urbană/rurală, gestionarea deșeurilor și energiei.

Cu scopul de a vizualiza care este situația în agricultura ecologică și de a sumariza toate datele într-un singur loc, EcoVisio anunță apelul pentru crearea și lansarea unui atlas pentru promovarea agriculturii ecologice și facilitarea accesării informației pentru actorii cheie din sector, producători și consumatori, în cadrul proiectului Rural Agroecology Resilience Hub, susținut de către Programul de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu (GEF)

Obiective

Prezentarea cererii de ofertă vizează achiziția de servicii pentru crearea unui atlas interactiv online care să vizualizeze o bază de date deja existente care va conține informații despre producători, suprafețe, culturi, etc.

 Pentru mai multe detalii vizualizați link-ul cu caietul de sarcini: https://docs.google.com/document/d/1iB04psjKXr5T2NlRrZ6X0fCmyty8BjIyBs7bo8458Ro/edit

 

Termenul de realizare a serviciului este 30 iunie 2020. Oferta trebuie să includă oferta financiară detaliată și oferta tehnică. 

Sunt invitați să prezinte oferte atât persoane juridice, cât și persoane fizice, care dețin expertiză în domeniu.

Oferta tehnică va conține următoarele:

  1. Date despre aplicant: companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă de proiect) sau CV-ul persoanei fizice aplicante la proiect (cu menționarea și detalierea proiectelor realizate); 
  2. Conceptul general de realizare a platforme online prezentat pe maxim 2 pagini;
  3. Oferta financiară în MDL care va include estimările de cost și timp de implementare. Oferta financiară va fi cu TVA - 0%.
  4. Portofoliul lucrărilor elaborate în ultimii 3 ani;
  5. Termenii de execuție (cu calendarul activităților inclus), cu respectarea termenului limită iulie 2020.

Livrabile:

  • Atlas interactiv cu un aspect grafic atractiv, interactiv, ușor de utilizat, inclusiv pe dispozitive mobile, aplicaţii desktop şi browsere web care va prezenta informațiile din baza de date.
  • Mentenanța platformei timp de 1 an.
  • Ghidul de utilizare cu un video inclus.

Depunerea ofertelor

Ofertele trebuie să fie date, semnate și ștampilate de compania ofertantă și expediate prin poșta electronică către adresa procurement@ecovisio.org, până la data de 15 mai 2020.

Notă! Ofertele incomplete și / sau întârziate nu vor fi luate în considerație.

Evaluarea ofertelor 

Evaluarea ofertelor se va efectua în 2 etape: 

  1. La prima etapă, Ofertele vor fi analizate sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate în anunț. Criterii de selecție a ofertelor: calificarea ofertantului; experiență relevantă; oferta financiară reflectă expertiză ofertantului și este competitivă. Oferta financiară va fi divizată pe componente concrete.
  2. La cea de-a doua etapă ofertanții pre selectați vor fi contactați și invitați pentru negocieri directe pe marginea conceptului propus.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon:

 0682 492 96 sau la adresa de email: daniela.fornea@ecovisio.org


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet