Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii de consultanță pentru implementarea Proiectului pilot privind creșterea competitivității AEÎ

Distribuie prietenilor:


În legătură cu necesitatea întreprinderii măsurilor de precauție împotriva răspîndirii virusului COVID-19, UCIP IFAD anunță SISTAREA ACCESULUI publicului larg în incinta Unității în perioada 16 martie - 3 aprilie 2020.

Scrisorile de exprimare a interesului pentru concursul 20/20 PRR cu termenul limită la data de  10 aprilie 2020, ora 10:00 vor fi transmise  doar ELECTRONIC la adresa  procurement@ucipifad.md  și office@ucipifad.mdcu indicarea denumirii concursului în titlul mesajului.

 

Pentru a stimula creșterea activităților agricole strategice şi de afaceri în sectorul rural din Moldova, Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) un Acord cu privire la finanțarea Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII).

Componenta PRR ”Suport pentru dezvoltarea business-ului agricol” oferă suport pentru dezvoltarea Asociațiilor de Economii și Împrumut, care include asistență tehnică, training-uri și workshop-uri pentru fortificarea sectorului AEÎ.

Pentru dezvoltarea business-ului agricol PRR oferă finanțare la termen pentru întreprinderile micro, mici  și mijlocii, iar AEÎ pot participa ca instituții financiare partenere pentru creditarea membrilor acestora în scopul dezvoltării afacerilor rurale, agricole şi non-agricole.

În acest context, UCIP IFAD va selecta o companie de consultanță (prestator) cu experiență în prestarea serviciilor de consultanță sectorului financiar nebancar sau alte domenii relevante, care va implementa Proiectul pilot pentru creșterea competitivității AEÎ ca instituție financiară ne-bancară.

Proiectul va fi realizat timp de 1 an și are drept scop creșterea competitivității AEÎ prin elaborarea Studiului privind creșterea competitivității AEÎ, elaborarea unui program de asistență individuală  a AEÎ și oferirea consultanței unui grup selectat de AEÎ pentru creșterea competitivității și organizarea conferinței AEÎ pentru prezentarea Studiului, planului de acțiuni și altor subiecte pentru creșterea competitivității AEÎ.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită companiile de consultanță locale să-și exprime interesul la realizarea activităților planificate întru creșterea competitivității AEÎ.

Sarcini şi responsabilități ale companiei de consultanță:

Implementarea Proiectului pilot privind creșterea competitivității AEÎ se va realiza în 6 etape:

Etapa 1: Selectarea AEÎ eligibile pentru participare și  asistență în cadrul proiectului pilot

Etapa 2: Evaluarea competitivității AEÎ

Etapa 3: Elaborarea Studiului privind creșterea a competitivității AEÎ

Etapa 4: Asistență individuală în creșterea competitivității AEÎ

Etapa 5: Monitorizarea progresului AEÎ

Etapa 6: Organizarea Conferinței AEÎ

Cerințe minime de calificare:

  1. Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
  2. Experiență în domeniul prestării serviciilor de asistență tehnică și consultanță sectorului de micro finanțare;
  3. Cel puțin un contract similar activității solicitate realizat în ultimii 3 ani;
  4. Grupului de experți cu pregătire profesională și competențe pentru îndeplinirea sarcinii

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criteriile de evaluare Punctaj maxim
1. Experiența generală a compaiei 20
2. Experiența specifică a companiei în prestarea serviciilor similare 40
3. Echipa de experți pentru prestarea serviciilor solicitate 40

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calificarea consultantului (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include orice materiale și informații care demonstrează experiența și calificarea ofertantului și va fi completată conform modelului (model obligatoriu) pe care îl puteți descărca accesînd pagina www.ucipifad.md, rubrica ,,Achizitii”, Servicii consultanță, nr. licitației 20/20PRR.

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise la adresa de mai jos (prin e-mail) până la  data de 10 aprilie 2020, ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303,

Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet