Re-tender nr 83353478 Organizarea și elaborarea standardelor ocupaționale pentru 2 specialități în sectorul tehnologii informaționale și comunicații (TIC)

Distribuie prietenilor:


Agenția pentru cooperare internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului ”Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, este în căutarea unei organizații cu experiență pentru organizarea și elaborarea standardelor ocupaționale pentru 2 specialități în sectorul tehnologii informaționale și comunicații (TIC).

Organizația selectată va desfășura activitățile conform Termenilor de Referință (TR).

Pentru TR, vă rugăm să adresați un mesaj la e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.

Oferta va include:

Oferta Financiară în MDL, TVA 0% și va include costuri pentru:

§ Remunerarea experților cheie

§ Remunerarea experților non-cheie;

§ Cheltuieli pentru realizarea activităților de elaborare a 2 SO menționate mai sus în conformitate cu legislația națională în vigoare (remunerarea specialiștilor practicieni, mese, transport, multiplicare documente, traducere a documentelor, etc.);

§ datele bancare ale companiei, inclusiv numele băncii și IBAN pentru MDL;

 

§ Oferta tehnică, care va conține:

o Profilul organizației, inclusiv activități și experiențe similare,

o Descrierea abordării și planul preliminar de acțiuni

o CV-urile experților care vor realiza sarcinile din TR,

o Copia certificatului de înregistrare a companiei în Republica Moldova, orice licență, permis, certificat de calificare disponibil;

o Certificat despre lipsa datoriilor eliberat de Inspectorat Fiscal al Republicii Moldova sau copia ultimului raport financiar.

 Oferta tehnică poate fi prezentată atât în limba română, cât și în limba engleză.

Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a GIZ, confidențialitatea este garantată.

 Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnică și 30% pentru oferta financiară.

 Ofertele primite după termenul limită, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât MDL (lei moldovenești) nu vor fi luate în considerare. GIZ păstrează discreția de a republica sau anula acest tender.

 Ofertele urmează a fi depuse electronic la adresa de email, cu numărul licitației (83353478) și denumirea acesteia în titlul până la 17 aprilie, 2020, ora 17:00.

 Întrebările ulterioare vor fi trimise prin e-mail către tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.

 Acest proiect este implementat cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet