Termeni de Referință pentru activitatea de evaluarea nivelului de implicare și participare a comunității înplanificarea, implementarea și evaluarea proiectelor- Community Scorecard

Distribuie prietenilor:


 

Locație:

Bălți, Republica Moldova                             

Termenul-limită de înscriere:

29 februarie 2020

Funcția

Coaching pentruevaluareanivelului de implicareșiparticipare a comunitățiiînplanificarea, implementareașievaluareaproiectelor

Durata contractului:

01.03.2020-31.10.202

Limba de lucru:

Română, cunoașterea limbii Ruse este un avantaj

 

                                                                                                                                           1.   CONTEXT

 Asociația Obștească AO „Centrul de Resurse pentru Educație Ecologică și Dezvoltare Durabilă” lansează invitația de participare la concurs pentru selectarea unui expert în domeniul Evaluarea nivelului de implicare și participare a comunității în planificarea, implementarea și evaluarea proiectelor în localitățile: Bilicenii Vechi; Sîngereii Noi; Sîngerei; Copăceni; Dumbrăvița, raionul Sîngerei.

 

Serviciile vor fi prestate în cadrul proiectului ”Cetățenie Activă pentru Dezvoltare Durabilă”, care are ca scop să capaciteze cetățenii din raionul Sîngerei în vederea implicării acestora în procesul decizional și monitorizarea politicilor și cheltuielilor publice, în perioada 1 martie 2020-31 octombrie 2020. Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația KONDRAD ADENAUER STIFITUNG în cadrul programului ”Dezvoltarea Societății Civile la nivel local în Republica Moldova

 

În contextul proiectului au fost selectate 5 primării, unde pe parcursul a 8 luni vor fi realizate activități de monitorizare, dar și implicare a cetățenilor în procesul decizional. Vor fi realizate minim 20 de consultații și audieri publice cu participarea a minim 250 de cetățeni unde vor fi abordate teme precum: bugetul local, strategia de dezvoltare a localității dar și bunurile publice. Pentru creșterea gradului de transparență vor fi instruiți angajații primăriei dar și consilierii celor 5 primări și ne propunem drept obiectiv incipient translarea Live pe rețele de socializare a ședințelor consiliilor locale astfel încît cetățenii să aibă acces mai larg la informațile de interes public local.

 

Pentru monitorizarea și evaluare rezultatelor obținute de către administrațiile publice implicate în proiect pe diverse domenii: trasparență, receptivitate la nevoile locale, procesul de armonizare ale politicilor locale la standardele europene cît și alte compenente echipa de implementare va utiliza instumentul: Comunity Score Card – CSC (Fișa de evaluare a comunității), care permite realizarea unei analize complete a situației existente. Ne propunem ca acest instrument să fie preluat de administrații în activitatea permanentă deoarece permite o scanare foarte eficientă a situației în localitate.

 

2    2. SCOP

 

Obiective propuse de formare:

Instruirea CSC propusă va avea următoarele obiective:

 Evaluarea responsabilității sociale ca formă de implicare a cetățenilor și a comunității cu factorii de decizie din organizațiile guvernamentale și societatea civilă, în contextul îmbunătățirii calității programelor/ proiectelor și a furnizării serviciilor publice și a bunei guvernări;

Familiarizarea participanților cu procesul cardului de Scor Comunitar (CSC) ca metodologie sau instrument în responsabilitatea socială, în special evaluarea participativă a performanței, care poate fi personalizată de societatea civilă și partenerii administrației locale;

Elaborarea unui plan de acțiune al furnizorilor de servicii locale CSO pentru aplicarea metodologiei CSC.

 

În vederea implementării obiectivelor proiectului, AO „CREEDD” solicită oferte, conform următorilor termeni de referință:

 

·         Facilitarea a 3 ateliere de lucru pentru aplicarea metodei Community Scorecard – CSC(Fișa de evaluare a comunității), instrument de evaluare al nivelului de implicare al cetățenilor în planificarea, implementarea și evaluarea proiectului/organizației (câte 6 zile, în fiecare din cele 5 localități). Această modalitate de lucru va fortifica dialogul eficient între cetățeni, instituții publice și organizatiile obștești, care au misiunea de a ajuta tinerii să-și valorifice potențialul economic și de a crea conditii favorabile de dezvoltare a comunităților. Elaborarea rapoartelor de eveniment, cu specificarea recomandărilor enunțate de către participanți în cadrul atelierelor.

    Facilitarea a 3 focus-grupuri (câte   3 zile, în fiecare din cele 5 localități) pentru identificarea provocărilor și a soluțiilor în vederea accelerării procesului de dezvoltare a comunităților din regiune;

·         Elaborarea rapoartelor de eveniment, cu specificarea recomandărilor enunțate de participanți în cadrul focus-grupurilor.

 

3. CADRUL DE PREZENTARE A ACTIVITĂȚII

 

Nr.

Activități

Luna

Indicatori

1.

Faza de pregătire

Februarie 2020

Contract semnat

2.

Pregătirile logistice pentru atelierul de instruire (Training design)

Martie 2020

Desfășurarea atelierului de instruire

3.

Aplicarea metodei Community Scorecard – CSC la începutul proiectului

Martie 2020

Culegerea informatiilor

Min. 50 de persoane implicate

4.

Desfășurarea atelierului de instruireNr.1

Martie-aprilie

Analiza sumarului fișelor de evaluare pentru focus-grupuri.Rapoart de evaluare Nr.1

5.

Aplicarea metodei Community Scorecard – CSC la mijlocul proiectului

Iunie 2020

Rapoart de evaluare Nr.2

6.

Aplicarea metodei Community Scorecard – CSC la sfârșitul proiectului

Octombrie 2020

Rapoart de evaluare Nr.3

Evaluarea proiectului și raportare

Raport de evaluare

 

4. OFERTA FINANCIARĂ

 

Coaching-ul realizat în cadrul proiectului va fi remunerat cu suma de 2500 Euro pentru perioada de 8 luni.

 

5. CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

 

§  experiență pe domeniul de intervenție, cu o activitate de minim 2 ani;

 

§  abilități de  lucru cu comunitatea, în special cu tinerii;

 

§  cunoașterea specificului privind dezvoltarea comunitară;

 

§  cunoaștere a limbii române, rusă,engleză (opțional);

 

§  abilități de consiliere;

 

§  abilități excelente de comunicare publică.

 

6. RECEPȚIONAREA DOSARELOR

Dosarele vor fi recepționate la adresa de email creedd.ong@gmail.com până la data de 29 februarie 2020 ora 17.00.

Număr de contact: 078112232 

Frecauțeanu Marius

Coordonator de proiect

 

 

AO „CREEDD” este o organizaţie din mun. Bălți, Republica Moldova care activează din anul 2016, în special în sectorul de tineret. În viziunea organizaţiei, în Republica Moldova sectorul de tineret trebuie să fie o forţă social-politică care se implică în toate sectoarele.

 

 

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet