Concurs de selectare a formatorilor pentru oferirea serviciilor de instruire în cadrul proiectului ,,Regim liberalizat de vize, bună guvernare și bune maniere în spațiul european”

Distribuie prietenilor:


Termeni de referință

pentru selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea și petrecerea seminarelor de instruire cu participarea tinerilor din r.Ungheni

 

Autoritatea contractantă:

Asociaţia Obştească Alternative Sociale

Introducere:

Pentru a contribui la rezolvarea unor probleme identificate în comportamentul cetățenilor moldoveni, beneficiari ai regimului liberalizat de vize, în cadrul proiectului ,,Regim liberalizat de vize, bună guvernare și bune maniere în spațiul european”. AO Alternative Sociale şi-a propus intervenţia pe două direcții prioritare: de a crește nivelul de informare al cetățenilor din 32 comune ale raionului Ungheni referitor la prevederile regimului liberalizat de vize și de promovare și consolidare a valorilor europene

Conform calendarului activtăţilor în cadrul proiectului ,,Regim liberalizat de vize, bună guvernare și bune maniere în spațiul european” în perioada februarie - aprilie 2020 sunt planificate 12 seminarii de informare a tinerilor din r.Ungheni.

Descrierea activității:

Formatorul va realiza informarea a 1800 tineri în cadrul a 12 zile. La seminarii vor participa tineri din 8 licee, 2 școli profesionale și 2 colegii din raionul Ungheni, câte 150 per instituție.

Tema seminariilor va fi: Multiculturalism și toleranță, democrație și demnitate umană, egalitate între femei și bărbați. Deasemenea vor fi abordate și tematici ce țin de, regulile de intrare și de ședere, legislația locală și ordinea publică în Uniunea Europeană.

Sarcini și responsabilități:

 1. Elaborarea programului detaliat de instruire și a materialelor de instruire (prezentare PowerPoint, agendă, exerciții practice ș.a.);
 2. Comunicarea și organizarea prezenței participanților la instruire;
 3. Multiplicarea materialelor de instruire şi distribuirea a câte o copie fiecărui participant;
 4. Evaluarea progresului la finalul fiecărui atelier de instruire.

  Raportări și termene:

  În rezultatul activității de informare, prestatorul de servicii va livra către AO Alternative Sociale, în termen de maxim 10 zile calendaristice, următoarele materiale (pe suport material şi digital):

  1. Raportului final, care va descrie activitățile efectuate şi recomandările pentru următoarele activități de instruire;
  2. Ca anexă la raport vor fi incluse listele participanților la instruire cu semnătură și datele de contact, toate materialele de instruire şi alte documente elaborate pe parcursul activității, inclusiv in versiune electronică.

  Raportul final, documentele anexate, actul de îndeplinire a serviciilor vor fi aprobate de către AO Alternative Sociale, ele constituind baza achitării serviciilor efectuate.

  Activitatea este realizată în cadrul proiectului Regim liberalizat de vize, bună guvernare și bune maniere în spațiul european, finanțat de Fundația Konrad Adenauer din sursele financiare primite din contul grantului oferit de Comisia Europeană prin intermediul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova(UE) și implementat de AO ,,Alternative Sociale”. Contract de Grant   Nr. 19-PR-C-015 din 24.10.2019

   

  Oferta va fi prezentată la adresa mun.Ungheni str.Vasile Alecsandri 4A, et2, oficiul 13, până la data de     21 februarie 2020, ora 17:00.

  • Persoana de contatct Chiorescu Andrei, tel 069446115.

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet