Anunț de participare la licitația publică de lucrări privind modernizarea sistemului public stradal în orașul Călărași în cadrul proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Distribuie prietenilor:


Primăria orașului Călărași în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale  (IDIS) „Viitorul” implementează proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP) și și co-finanțat de către Agenția pentru Eficiență Energetică și Primăria orașului Călărași. Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Proiectul de eficiență energetică urmărește creșterea eficienței iluminatului public și a siguranței locuitorilor din orașul Călărași. Iar în scopul atingerii acestui scop au fost trasate un set de obiective specifice, printre care și modernizarea sistemul de iluminat public pentru reducerea emisiilor de CO2, a costurilor operaționale și creșterea confortului, siguranței cetățenilor și vizitatorilor or. Călărași.

Obiectivele stabilite în proiect sunt în conformitate cu prioritățile orașului stabilite în Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă (PAED), care sprijină autoritățile publice locale în implementarea măsurilor integrate din PAED și duc la o economie reală de energie de aproximativ 713,57 MWh / an și peste 316,4 t CO2 în an.

În acest sens, Primăria orașului Călărași anunță licitație publică de lucrări privind modernizarea sistemului de iluminat public stradal de comun cu implementarea sistemului de management a acestuia.

Documentele de atribuire pot fi descărcate accesând următoarele link-uri:

Anunț de participare la licitația publică de lucrări privind modernizarea sistemului public stradal în orașul Călărași în cadrul proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Anunţ în limba română privind lansarea licitației pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Anunţ în limba engleză privind lansarea licitației pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Documentația de tender a fost elaborată în conformitate cu cerințele Uniunii Europene privind achizițiile de lucrări stipulate în PRAG 2016. Ofertele trebuie depuse utilizând formularul standard de ofertă inclus în dosarul ofertei, al cărui format și instrucțiuni trebuie respectate cu strictețe.

Ofertanții care au întrebări cu privire la această licitație trebuie să le expedieze în scris la Primăria Călărași, str. M. Eminescu nr. 19, orașul Călărași, MD-4400, Republica Moldova, în atenția doamnei Cristina Smolenschi sau pe următoarea adresă de e-mail: info@calarasi-primaria.md

Data limită de depunere a ofertelor: 14 aprilie 2020, ora locală 10:00

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 14 aprilie 2020, ora locală 14:00

Depunerea ofertelor:

Ofertele trebuie depuse într-un original și două exemplare marcate în mod clar „copie”. În caz de discrepanță între ele, originalul va avea preponderență.

Oferta tehnică și cea financiară trebuie plasate împreună într-un plic sigilat. Plicurile trebuie apoi plasate într-un alt plic/pachet sigilat.

Toate ofertele trebuie recepţionate de către Autoritatea Contractantă până pe 14 aprilie 2020, ora locală 10.00, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau livrate personal cu confirmare de primire semnata de responsabilul de achiziție sau de reprezentantul acestuia.

Oferta trimisă sau livrată manual pe următoarea adresă:

Primăria Călărași

Str. M. Eminescu 19

Orașul Călărași, MD-4400

Republica Moldova

***************

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet