AO Servicii Sociale Durabile lansează invitație de participare la tender cu privire la achiziționarea a 2 uși și 2 ferestre

Distribuie prietenilor:


Asociația Obștească Servicii Sociale Durabile anunță concurs cu privire la achiziție a 2 uși și 2 ferestre PVC. Procurarea ușilor și ferestrelor are loc în cadrul proiectului „De la instituție la trai în comunitate„, care are ca scop dezvoltarea serviciului social Casă comunitară. Acest proiect este implementat de AO Servicii Sociale Durabile din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.

CAIET DE SARCINI

În cadrul procedurii de achiziție a ușilor și ferestre pentru serviciul social Casă comunitară Bolohani

 1. GENERALITĂŢI

Prezentul Caiet de Sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la procedura competitivă-cerere de oferte şi constituie ansamblul cerințelor minimale de bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”.

 

Ofertele de participare conțin:

Ofertele trebuie să conţină adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, Data, Semnătura conducătorului şi amprenta ştampilei. Prețul trebuie să fie indicat fără TVA (se anexează scrisoarea de confirmare a aplicării cotei TVA 0%).

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 5 zile de la data depunerii ofertei.

 

 1. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Achiziționarea a 2 ferestre și 2 uși.

 

 1. SPECIFICAŢII TEHNICE
 1. SPECIFICAŢII TEHNICE

 

crt.

Simbol norme si cod resurse

 

Denumire lucrărilor      

Unitatea de măsură

Volum

 
 

 

1

2

3

4

5

 

 

Capitolul 1. Lucrari de constructie

 

 

1

RpCO56A

 

Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

m2

9,20

2

CK23B

 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv

m2

4,70

3

CK25A

 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice   inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

m2

4,50

4

CK26A

 

Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350mm

m

3,60

5

CK26B

 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu 220mm

m

3,60

Caracteristicile tehnice specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale si obligatorii. Ofertanții pot oferi produse cu caracteristici tehnice superioare celor specificate.

3.2. Livrare

 1. a) Produsul va fi livrat in condițiile menţionate în contractul de achiziţie.
 2. b) Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.
 3. c) Documente care însoțesc livrarea: act de predare-primire.
 4. d) Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul serviciului social, în conformitate cu instrucțiunile producătorului si nu necesită cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

 

3.3. Garanție si service după vânzare

 1. a) Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea si performantele bunurilor pentru o perioadă de minim 24 luni, ea fiind specificată pentru fiecare tip de componenta în parte.
 2. b) Perioada de garanție începe din momentul recepției finale, respectiv livrarea produsului. .
 3. d) Furnizorul va trebui să prezinte modul în care își propune să rezolve aceste obligații pentru perioada de garanție.
 4. e) Defecțiunile înregistrate vor fi sesizate la reprezentanța Furnizorului.

 

 1. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
 • • Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 5 zile de la data depunerii ofertei.
 1. MODALITĂŢI DE PLATĂ
 • • Plata produselor se va efectua in conformitate cu contractul încheiat intre Beneficiar si Furnizor, prin transfer bancar.
 1. PRECIZĂRI FINALE
 • • ofertele vor fi transmise directorului de proiect – Digori Ion (date de contact 068921273, ssdurabile@gmail.com)
 • • Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul cu Benficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.
 • • Organizatorul își rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau pe toate ofertele.
 • Respectarea instrucțiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet