hackathon

Banca Națională a Moldovei angajează expert principal (pe durată determinată) responsabil de managementul resurselor umane

Obiectivul postului:

Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Cerinte față de candidați:

1. Studii superioare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare, în economie, resurse umane, drept sau domenii sociale;

2. Experiență de muncă în domeniul managementul resurselor umane de cel puţin 1 an;

3. Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova aferente domeniului de resurse umane;

4. Cunoaşterea limbii române şi a limbii engleze;

5. Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MSWord, Excel şi Power Point;

6. Posedarea următoarelor abilităţi:

a) organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă;

b) gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;

c) gândire procesuală și globală;

d) capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;

e) de analiză şi formulare a concluziilor.

7. Manifestarea următoarelor atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Responsabilităţi:

- Participarea la activitatea de angajare, transferare, demisie şi concediere conform legislaţiei în vigoare. Monitorizarea procesul de elaborare a fişelor de post; 
- Completarea şi prelucrarea documentele personale ale salariaţilor BNM (completarea fişelor personale, deschiderea dosarelor personale şi completarea lor cu documentele necesare, etc.);
- Întocmirea contractelor individuale de muncă, contractelor cu privire la raspunderea materială individuale deplină; 
- Perfectarea graficului concediilor anuale ale salariaţilor BNM şi supravegherea respectării lui; 
- Evidenţa certificatelor medicale, verificarea şi înregistrarea acestora; 
- Evidenţa scutirilor la impozitul pe venit; 
- Asigurarea coordonării cu Compania Naţională de Asigurări Sociale privind eliberarea certificatelor de atribuire a codului personal de asigurări sociale salariaţilor şi cu Compania Naţionala de Asigurări Medicale privind asigurarea eliberării poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 
- Participarea la elaborarea și redactarea procedurilor/instrucțiunilor/regulamentelor de resurse umane (regulamentul intern, angajarea, transfer şi demisie, evidenţa timpului de muncă, procesul de evaluare a fiselor de post, acordarea concediilor, etc.).

Bibliografie de referință:

1. Codul Muncii al Republicii Moldova;

2. Convenţia colectivă nr. 2 (nivel national) din 9 iulie 2004, cu modificările ulterioare;

3. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 31 mai 2019.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia inainte de a fi invitat la concurs.Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.