hackathon

FUNDAȚIA „IOAN PAUL II” angajează CONTABIL / ASISTENT CONTABIL

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celor mai bune candidaturi pentru poziția de Contabil.

Scopul postului: Contabilul va participa la gestionarea activității de contabilitate și organizarea  evidenței contabile.


Atribuții și responsabilități:

 • Organizează și asigură evidența contabilă
 • Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinației în cadrul proiectelor
 • Asigură controlul asupra utilizării corecte și eficiente a mijloacelor financiare în cadrul proiectelor
 • Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului organizației
 • Întocmește și prezintă rapoartele financiare către instituțiile statului
 • Întocmește și prezintă rapoarte periodice și anuale către finanțatori, conform prevederilor acordurilor semnate
 • Alte responsabilități relevante

Cerințe de ocupare a postului:

 • Educație: studii în domeniul Științelor Economice, specialitatea Contabilitate
 • Experiență: experiență de muncă în evidență contabilă în cadrul organizațiilor obștești – ar reprezenta un avantaj. Buna cunoaștere și abilități de lucru cu softul Contabil 1C, versiunea 8
 • Competențe, abilități și alte cerințe specifice: cunoaşterea la nivel avansat a limbilor română, rusă, engleză-ar constitui un avantaj, abilități excelente de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel).
 • Alte responsabilități relevante.

Alte cerințe și/sau condiții obligatorii pentru pozițiile menționate mai sus:

 • Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare
 • Responsabilitate și punctualitate
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp
 • Integritate și discreţie profesională.

FUNDAȚIA „IOAN PAUL II” oferă lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști și un salariu competitiv.

  

Perioada de angajare: Candidatul selectat va fi angajat pentru o durată determinată, după o perioadă de probă de 3 luni. 

Lista documentelor necesare pentru a fi prezentate de către candidați: Candidaţii vor prezenta Curriculum Vitae actualizat (cu precizarea experienței relevante).

Curriculum Vitae trebuie completat în limba română și expediat prin email la adresa angajare.fundatie@gmail.com cu indicarea postului pentru care aplicați ”Concurs de post – CONTABIL”. 

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 31 mai 2019, ora 17:00.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. 

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.Organizații vizate: Fundația “Ioan Paul II” |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.