hackathon

Asociația Obștească HOMECARE anunţă concurs de angajare pentru postul vacant de coordonator de proiect

Asociația Obștească HOMECARE  din mun.Chisinau, anunţă concurs de angajare pentru postul vacant de coordonator de proiect

 

Responsabilități:

 • Pregătirea și desfășurarea activităților planificate, în conformitate cu planul de acțiuni al proiectului;
 • Menținerea comunicării eficiente cu partenerii și experții proiectului;
 • asigurarea că partenerii și experții livrează rezultatelor în conformitate cu orarul stabilit;
 • supravegherea/coordonarea activității acestora pentru realizarea cu succes a rezultatelor așteptate;
 • Asigurarea gestionării financiare a proiectului:
 • pregătirea tuturor documentelor relevante (ex: personal, instruire);
 • participarea la procurarea de bunuri și servicii relevante activităților;
 • debursarea corespunzătoare a fondurilor proiectului;
 • păstrarea evidenței contabile și documentelor justificative în mod corespunzător;
 • menținerea unei comunicări eficiente cu contabila instituției;
 • Pregătirea planurilor de lucru calitative și a rapoartelor cu privire la progresul proiectului și problemelor de implementare;
 • Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului, precum și elaborarea rapoartelor narative și financiare privind implementarea activităților din cadrul proiectului

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare
 • Experiență de lucru în sectorul non-guvernamental. Experiența de cel puțin 3 ani de lucru constituie un avantaj;
 • Capacități și abilități practice de gestionare de proiecte;
 • Experiență de lucru în gestionare financiară de proiecte și în achiziție de bunuri și servicii;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Abilități de a gestiona mai multe sarcini simultan;
 • Abilități de a vorbi și a scrie fluent în limba română și limba engleză. Cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj.
 • Cunoașterea și utilizarea bună a computerului.

Dosarul pentru concurs va include:

 • CV-ul;
 • Scrisoarea de motivare – (va conține interesul pentru această poziție și va demonstra corespunderea abilităților candidatului cu termenii de referință);

 CV și scrisoarea de motivare, vă rugăm s-ă le trimiteți pe adresa: ao.homecare@gmail.com

Data limită de depunere a CV-urilor este  15 mai 2019
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.