hackathon

HelpAge selectează formator în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase

Funcția: Formator în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase
Angajator/solicitant: AO HelpAge International 
Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Durata angajării: mai-iunie 2019
Termenul limită pentru aplicare: 20 mai 2019, ora 12:00

HelpAge International anunță competiție deschisă în vederea selectării unui formator, cu scopul desfășurării instruirii în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase în cadrul proiectului “Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova”. Proiectul este implementat în perioada ianuarie – decembrie 2019, de către HelpAge International și Platforma pentru Îmbătrânire Activă, cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Proiectul are scopul de a extinde accesul persoanelor în etate la servicii de sănătate, inclusiv educație în sănătate, o mai bună protecție socială și oportunități pentru o viață socială și economică activă.

Proiectul își propune să realizeze scopul prin monitorizarea politicilor existente din domeniul social-economic relevante îmbătrânirii, influențarea politicilor emergente din perspectiva necesităților persoanelor în etate, soluționarea problemelor sociale cu care se confruntă persoanele în etate în cel puțin 3 localități (sat, oraș, raion), și activități de mobilizare a Platformei pentru Îmbătrânire Activă.

Modulul va fi livrat pentru un grup de cca 25 de participanți, reprezentând cele 24 organizații membre ale Platformei pentru Îmbătrânire Activă. Evenimentul este planificat pentru perioada 3-7 iunie 2019, în municipiul Chișinău.

Obiectivul instruirii: Instruirea membrilor Platformei în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase.

Livrabile:

  1. Elaborarea materialelor necesare desfășurării instruirii în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase (în termen de 5 zile înaintea desfășurării instruirii);
  2. Desfășurarea instruirii de 2 zile, pentru un grup de maximum 25 de participanți (perioada 3-7 iunie 2019);
  3. Raport cu privire la realizarea instruirii (în termen de 5 zile după realizarea instruirii).

Remunerarea pentru serviciile prestate: Persoana selectată va fi angajată în bază de contract de prestare servicii, fiind remunerată prin virament bancar după prezentarea către beneficiar a raportului cu privire la realizarea instruirii şi a realizării depline a sarcinilor stipulate în contractul de prestări servicii semnat cu HelpAge International.

Cerinţe faţă de candidaţi:

- Studii superioare de specialitate în unul din domeniile: științe sociale/sociologie/protecție socială/sănătate publică și socială;

- Experiență de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale (va constitui un avantaj);

- Capacități şi abilități practice pentru desfășurarea instruirilor (cel puțin 3 ani de experiență);

- Cunoștințe demonstrate privind domeniile prognozei demografice și îmbătrânirii demografice;

- Cunoștințe demonstrate privind conceptul îmbătrânirii active și sănătoase;

- Abilități excelente de comunicare şi prezentare.

Criterii pentru selectarea formatorului:

- Experiența profesională în domeniu, inclusiv studii relevante;

- Experiența în desfășurarea instruirilor;

- Oferta financiară.

Dosarul de aplicare va include:

- CV-ul detaliat și actualizat, cu numele şi datele de contact pentru două persoane de referință;

- Scrisoarea de intenție, motivând interesul pentru prestarea acestui serviciu şi experiența în domeniu;

- Metodologia propusă pentru desfășurarea instruirii;

- Oferta financiară, remunerarea estimată pentru desfășurarea instruirii 4 zile lucrătoare (în MDL, net).

Numărul total de zile – 4 zile (1,5 zile pregătirea, 2 zile de instruire, 0,5 zile raportarea).

Persoanele interesate vor remite dosarul complet de participare, pînă la 20 mai 2019, ora locală 12:00, la adresa de email: officehelpage@gmail.com. HelpAge își rezervă dreptul de a respinge dosarele incomplete sau cele recepționate după data limită, fără notificare prealabilă. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225 098.Organizații vizate: HelpAge International |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.