Direcția asigură gestionarea a 3 domenii ce vizează infrastructura și serviciile TIC și anume:

 1. Gestionare servicii TIC – acest domeniu se axează pe gestionarea serviciilor TIC corporative, inclusiv planificarea, implementarea, operarea, monitorizarea, gestionarea solicitărilor de servicii TIC, raportarea indicatorilor de performanță și îmbunătățirea continuă a acestora etc.;
 2. Administrare infrastructură TIC – acest domeniu vizează partea de dezvoltare și operare a infrastructurii TIC, inclusiv a centrelor de date, în conformitate cu necesitățile identificate și cerințele aplicabile;

iii. Servicii de bază de date – acest domeniu se referă la gestionarea tuturor serviciilor de baze de date (creare, administrare, monitorizare, implementare patch-uri, efectuare copii de rezervă etc.), inclusiv servicii de dezvoltare la nivel de baze de date.

Reieșind din atribuțiile direcției, Șeful de Direcție, va deține următoarele responsabilități de bază, fără a se limita însă doar la acestea:

 1. Gestionarea eficientă a activității Direcției, contribuind direct la promovarea valorilor și culturii corporative, menținerea și dezvoltarea spiritului de echipă și a unui climat motivațional printre salariații din subordine, organizarea interacțiunii eficiente a Direcției cu alte subdiviziuni sau utilizatori externi.
 2. Studierea pieței și tendințelor în domeniul tehnologic, pentru utilizarea unor elemente progresive și inovatoare în cadrul BNM;
 3. Studierea și înțelegerea necesităților BNM pentru identificarea soluțiilor TIC care să adreseze aceste necesități într-un mod cât mai oportun și eficient. Se așteaptă ca toate propunerile să fie însoțite de analize complexe de oportunitate, capabilitate, fezabilitate etc.
 4. Implicarea activă în dezvoltarea strategiei TIC, la planificarea bugetului TIC, la planificarea achizițiilor TIC.
 5. Implicarea activă la etapa de proiectare și stabilire a cerințelor față de serviciile TIC noi, sau a celor ce urmează a fi schimbate.
 6. Gestiunea portofoliului de servicii TIC pe parcursul întregului ciclu de viață al acestora, pe partea serviciilor corporative și serviciilor de platformă TIC, inclusiv ce ține de gestionarea centrelor de date.
 7. Identificarea și gestionarea incidentelor și problemelor aferente serviciilor TIC în timp util, cu impact minim asupra calității serviciilor TIC oferite.
 8. Perfectarea acordurilor de nivel serviciu agreat, pentru serviciile TIC, producerea serviciilor TIC la nivele ce nu depășesc nivelele minim agreate, asigurarea transparenței performanței serviciilor TIC în raport cu nivelele agreate.
 9. Gestiunea arhitecturii tehnice.
 10. Gestionarea înregistrărilor în catalogul de servicii TIC și revizuirea periodică a actualității Catalogului de servicii TIC.
 11. Implicarea în gestiunea proiectelor legate de implementarea serviciilor TIC.
 12. Coordonează elaborarea și asigură întreținerea documentației despre procedurile de operare și de asigurare a continuității serviciilor TIC din gestiune în conformitate cu cele mai bune practici.
 13. Gestionarea eficientă a relațiilor cu producătorii/distribuitorii de hardware și software, participarea la prezentări, seminare, workshop-uri destinate soluțiilor noi în domeniu TIC și a schimbului de experiență;
 14. Evaluarea periodică a performanțelor serviciilor TIC din gestiune și formularea propunerilor pentru includerea în planurile de îmbunătățire a serviciilor TIC.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
- Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 5 ani;
- Cunoașterea la nivel avansat a sistemelor de operare Windows, Linux;
- Cunoștințe în domeniul serviciilor partajare date, stocare date, back-up, etc.;
- Cunoașterea standardelor și protocoalelor de bază LAN, WAN, SAN;
- Cunoaşterea sistemelor de virtualizare, securitate, hardware, reţele de calculatoare;
- Cunoașterea fluentă a limbii române;
- Cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat;
- Capacități de analiză pentru a determina şi localiza problemele ce pot apărea la exploatarea sistemelor de operare, de reţea, şi a serviciilor acestora cu soluţionarea lor eficientă;

Cerințe ce vor constitui avantaj:

- Deținerea unor cursuri/certificări internaționale recunoscute relevante domeniului (ex. ceritificări Microsoft, Cisco, Oracle etc.)
- Cunoașterea unor limbaje de programare/scripting (ex. bash, perl, python etc.)
- Cunoașterea avansată a  bunelor practici în domeniul gestiunii serviciilor TIC (ex. ITIL)
- Experiență în calitate de manager de proiect, în proiecte complexe de infrastructură TIC, sau implementare de servicii TIC

Atitudini: Responsabilitate, leadership si management de echipă, obiectivitate, conduită morală și profesională înaltă, imparțialitate, spirit de inițiativă, flexibilitate, lucru în echipă, creativitate, disciplină, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, disponibilitate în cazuri de urgenţă în afară programului de muncă.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 27 aprilie 2019.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la Departamentul strategie, organizare şi resurse umane.Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.