hackathon

Banca Națională a Moldovei angajează expert principal (durată determinată) responsabil de elaborarea rapoartelor aferente statisticii monetare și financiare

Scopul sau atribuțiile direcției (sectorul Statistica monetară și financiară):

Colectarea, verificarea și analiza datelor aferente statisticii monetare și financiare de la instituțiile de raportare - elaborarea rapoartelor și informațiilor aferente pentru Departamentul Politică Monetară al BNM, FMI, Ministerul Finanțelor, BNS.

Cerințe minime obligatorii:

  1. Studii superioare în domeniul financiar-bancar/economic/statisticii, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
  2. Cunoașterea teoriei activității bancare, teoriei economice, teoriei statistice, precum și a cadrului normativ aferent statisticii monetare și financiare;
  3. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel avansat şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Excel, Word;
  4. Cunoaşterea limbii române și engleze (nivel mediu);
  5. Competențe: Integritate; Responsabilitate; Profesionalism; Orientare către rezultate; Perseverență.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experiență de lucru minimum un an într-o instituție financiară, statistică, sau guvernamentală cu profil financiar-economic.

Principalele atribuții funcţionale:

- Participă la elaborarea comunicatelor BNM lunare “Evoluția indicatorilor monetari”, “Evoluția pieței creditelor și depozitelor”, precum și la elaborarea  informației "Dinamica indicatorilor monetari" pentru Raportul anual al BNM;
- Efectuează cross-verificarea rapoartelor săptămânale și lunare raportate de bănci, pentru asigurarea veridicității raportării către Departamentul Politică Monetară și alte subdiviziuni ale BNM, raportarea către FMI, BNS;
- Participă la elaborarea rapoartelor standardizate pentru FMI: Banca Centrală; Alte Corporații Depozitare; Agregatele monetare; Ratele medii; Alte Corporații Financiare;
- Participă la elaborarea și prezentarea către Ministerul Finanțelor a raportului ”Cererile față de Guvern pe sistemul bancar”;
- Întocmește săptămânal și lunar informații analitice ale privirii de sinteză monetară pe sistemul bancar, cu publicarea pe pagina web a BNM și raportarea săptămânală către FMI;
- Participă la elaborarea datelor și compilarea Conturilor financiare.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 12 aprilie 2019 (inclusiv).

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm să studiați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);
- Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016 (www.bnm.md/ro/content/instructiune-cu-privire-la-modul-de-intocmire-si-prezentare-rapoartelor-privind-ratele);
- Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă, aprobată prin HCA al BNM nr.256 din 17.11.2011 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-modul-de-intocmire-de-catre-banci-raportului-privind-volumul);
- Instrucţiunea cu privire de modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin HCA al BNM nr.255 din 17.11.2011 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-de-modul-de-completare-de-catre-bancile-licentiate-raportului);
- Norme metodologice de compilare a sintezei monetare (http://www.bnm.md/ro/content/norme-metodologice-de-compilare-sintezei-monetare).Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.