Proiectul Agricultură Performantă în Moldova (APM) este finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de Chemonics International. Scopul proiectului este de a stimula în continuare transformarea sectorului agricol de înaltă valoare din Moldova într-un motor al creșterii economice a țării, ce ar contribui pe termen lung la creșterea competitivității și a nivelului de trai al locuitorilor din mediul rural.

APM este în căutarea unui Consultant local în elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind reorganizarea unor instituții de învățămînt și organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării din sectorul  agroalimentar, prevăzut de Hotărîrea Guvernului nr. 1283/2018 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru restructurarea sistemului de cercetare și inovare, educație și extensiune rurală în domeniul agroalimentar.

Scopul este de a oferi suport Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în procesul de restructurare a sistemului de cercetare, educație și extensiune rurală în sectorul agricol.

Contextul:

Hotărîrea Guvernului nr. 1283/2018 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru restructurarea sistemului de cercetare și inovare, educație și extensiune rurală în domeniul agroalimentar, recent aprobată, are drept scop îmbunătățirea cadrului instituțional, pentru a avea:

 1. a) o structură consolidată, modernizată și eficientizată, prin consolidarea a 3 sectoare importante (cercetare, educație și extensiune, etc.);
 2. b) un sistem agricol eficient, datorită satisfacerii necesităților sectorului de producție cu rezultate inovaționale necesare și specialiști calificați;
 3. c) un management perfecționat orientat spre organizarea și alocarea resurselor disponibile (umane, tehnice, economice) în scopul obținerii noilor rezultate în domeniile cercetării și inovării, educației și extensiunii rurale;
 4. d) un sistem flexibil la tendințele schimbătoare ale economiei naționale prin crearea mecanismelor de interacțiune permanentă cu mediul de afaceri.

Obiectivul general al Conceptului de restructurare este crearea unui sistem competitiv de cercetare și inovare, formare profesională și extensiune rurală în domeniul agroalimentar cu scopul dezvoltării rurale și a mediului înconjurător pentru asigurarea creșterii economice și sociale durabile. Pentru realizarea acestuia, hotărîrea de Guvern sus-menționată prevede un șir de obiective specifice pentru realizarea restructurării în cauză, și anume:

 1. Reorganizarea instituțiilor de învățămînt și a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, educației și extensiunii rurale din domeniul agroalimentar;
 2. Asigurarea activităților de cercetare, formare profesională și extensiune rurală pe competențe de performanță și racordarea acestor activități la cerințele sectorului agroalimentar;
 3. Asigurarea activităților de cercetare și formare profesională în domeniul agroalimentar prin fortificarea potențialului intelectual;
 4. Restructurarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a sistemului de cercetare și inovare, educație și extensiune rurală;
 5. Asigurarea științifică și curriculară a activităților de cercetare și formare profesională în domeniul agroalimentar;
 6. Eficientizarea cheltuielilor publice pentru asigurarea activității în domeniile cercetării și formării profesionale.

Mai mult, Planul de acțiuni, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 1283/2018 prevede activitățile care necesită a fi realizate, autoritățile or instituțiile responsabile de implementarea lor, rezultatele scontate, indicatorii de rezultat, precum și estimarea costurilor implementării. În acest context, MADRM a solicitat suportul USAID în implementarea acțiunii nr. 7 din planul de acțiuni menționat mai sus, în special în elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind reorganizarea unor instituții de învățămînt și organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării din sectorul  agroalimentar.

Activități-cheie:

 1. Evaluarea cadrului legal actual și de reglementare relevant pentru organizarea și reglementarea sectorului de cercetare și educație în vederea identificării celui mai fezabil model de organizare a entității nou-create de MADRM ca urmare a restructurării sistemului de cercetare, educație și extensiune rurală în sectorul agricol (autoritate ori instituție publică, întreprindere de stat, etc.);
 2. Identificarea celei mai potrivite soluții pentru reorganizarea instituțiilor relevante sistemului de cercetare și educație în sectorul agricol (de ex. prin ) și propunerea Ministerului a celei mai bune soluții, prezentînd argumentele de rigoare, în conformitate cu prevederile legale analizate;
 3. Analiza funcțională a instituțiilor care sunt supuse reorganizării și oferirea suportului MADRM în crearea portofoliului funcțiilor pentru entitatea nou-creată;
 4. Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind reorganizarea unor instituții de învățămînt și organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării din sectorul agroalimentar, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare față de actele normative (Legea nr. 100/2017);
 5. Oferirea suportului necesar MADRM în procesul de avizare oficială a proiectului respectiv de hotărîre a Guvernului.

Durata de desfășurare a activității:

Durata preconizată de desfășurare a acestei activități este de 15 de zile lucrătoare.

Calificările necesare:

- Studii sau experiență în domeniul agricol/afacerilor/juridic (licență sau master);

- Cel puțin 5 de experiență în domeniul dezvoltării afacerilor/consultanței juridice, planificare și cercetări;

- Cunoașterea aspectelor specifice legate de activitatea vizată;

- Experiența în cadrul unor activități/proiecte similare finanțate de USAID sau de alte programe finanțate de alți donatori reprezintă un avantaj;

- Experiența în cadrul unor activități/proiecte similare implementate în domeniul cercetării și educației  va constitui un avantaj;

- Abilități eficiente de comunicare;

- Abilități avansate de utilizare a calculatorului, Microsoft Excel, Word, Power Point;

- Este necesară cunoașterea la un nivel avansat a limbii române, ruse și engleze.

CV-ul, abordarea metodologică privind implementarea activității (până la 2 pagini) și oferta de preț, (în limba româna și/sau engleză) vor fi expediate pînă la 25 martie, 2019, ora 18:00 la următoarea adresă electronică: HVAARecruitment@chemonics.com

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.