Obiectivele postului: 

- Conlucrarea în mod constructiv, progresiv și amiabil în cadrul Departamentului și cu subdiviziunile BNM; 
- Aplicarea celor mai bune practici de gestiune a echipei și a timpului; 
- Dezvoltarea profesională continuă; 
- Diseminarea și transferul rezultativ al cunoștințelor specifice activității sale; 
- Gestionarea în mod adecvat a proiectelor aflate in gestiune.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale cu media generală pe anii de studii >= 8; 
- Experienţă de minim 1 an în domeniul tehnologiilor informaţionale (elaborarea şi implementarea aplicaţiilor program); 
- Cunoaşterea limbii române (n.red: Text modificat de CIVIC.MD); 
- Cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu) pentru însuşirea documentaţiei tehnice. 


Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: 

- Cunoştinţe în domeniul financiar şi/sau contabil; 
- Cunoaşterea bazelor de date de uz comun (prioritar Oracle); 
- Cunoaşterea sistemelor de programare : Java/J2EE, C++. 


Principalele atribuții funcţionale: 

- Efectuarea lucrărilor privind descrierea proiectului şi elaborarea programelor aplicative; 
- Elaborarea documentaţiei de proiect, de lucru şi de exploatare; 
- Testarea şi implementarea asistenţei programate; 
- Modificarea documentaţiei de proiect, de lucru şi de exploatare; 
- Modificarea, testarea şi implementarea asistenţei programate; 
- Perfecţionarea calificării în partea însuşirii metodelor moderne de proiectare şi instrumentarului de elaborare a aplicaţiilor; 
- Însuşirea limbajelor necesare de programare, a procedurilor şi metodelor de programare; 
- Acordarea ajutorului tehnic necesar utilizatorilor în lucrul cu aplicaţiile.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor: 22.04.2019.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.