Context

Proiectul ”Promovarea filantropiei în Moldova” este parte component a unui proiect gestionat de Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL), cu suportul Centrului Internațional pentru Drept Necomercial (ICNL) și Guvernul Danemarcei.

Conform Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile din Molodva 2018 – 2020, Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a ONG-urilor este unul din obiectivele de bază pentru consolidarea Societății Civile. In acest context una din acțiunile pentru realizarea acestui obiectiv este: Modificarea cadrului legal cu privire la sponsorizare și filantropie.

La fel, trebuie de menționat că Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 la capitolul XVIII.Societatea Civila, punctul 3. prevedea Reformarea cadrului legal cu privire la filantropie şi sponsorizare în vederea asigurării durabilităţii şi independenţei organizaţiilor neguvernamentale.

In 2018 Centrul CONTACT cu suținerea ECNL a creat un grup de experti în acest domeniul care pe parcursul anului a efectuat un șir de cercetări și studii în privința dezvoltării filantropiei în Molodva și a venit cu unele recomandări referitoare la îmbunătățirea cadrului normativ, care reglamentează acest domeniu.

Scopul concursului – este elaborarea proiectului de modificarea a cadrului normativ cu privire la Filantropie și Sponsorizare și propuneri pentru modificarea cadrului conex.

TERMENI ȘI PRODUSE:

Produsul livrat

Data limită

Prezentarea proiectul draft al modificării cadrului normativ cu privire la filantropie si sponsorizare

01 martie 2019

Prezentarea documentul final

15 martie 2019

 

Cerințe pentru candidați:

  • Studii superioare în domeniul justiției/social/economic;
  • Experiența de conlucrare cu APL și APC;
  • Cunoașterea specificului filantropiei în Republica Moldova;
  • Experiența anterioară în elaborarea cadrului normativ va reprezenta un avantaj;
  • Abilitatea de a lucra în echipă;
  • Flexibilitate în relațiile cu comanditarul;

Aplicațiile potențialilor experți trebuie să includă:

  1. CV-ul/CV-urile candidatului/candidatilor;
  2. Numele și datele de contact a două persoane de referință;
  3. Oferta tehnică succintă (viziune a executării sarcinilor și metodologiei de activitate) și modul de planificare a activităților;
  4. Oferta financiară.

Aplicaţiile vor fi expediate la adresa de email info@contact.md sau lilia.porumb2017@gmail.com

Termenul limită de aplicare este 18 februarie 2019.

Persoană de contact: Serghei Neicovcen, tel: 022233948, email: sneicov@contact.md  sau Liliana Porumb, 022233947 sau lporumb@contact.md

Proiectul ”Promovarea filantropiei în Moldova” este parte componentă a unui proiect gestionat de Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL), cu suportul Centrului Internațional pentru Drept Necomercial (ICNL) și Guvernul Danemarcei.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.